Besøg vores mobil side
 .

Vestkysthavnene vil udnytte deres fælles styrke til at være med til at sætte dagsorden

Udgivet af FiskerForum den 28-09-2010 · info@fiskerforum.dk

De fem havne på Vestkysten – havnene i Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn og Hvide Sande – vil i større grad søge at påvirke de rammebetingelser som de store fiskerihavne skal drives under.

Især er det væsentligt for havnene, at de får mulighed for at udnytte de potentialer de har i forhold til at deltage konstruktivt i udviklingen af den danske fiskerisektor.

På havnenes tiende årsmøde, der blev holdt i Hirtshals den 16. september lagde havnene især vægt på, at der i den nærmeste fremtid skal findes tidssvarende løsninger på to helt aktuelle forhold.

Fiskerihavnene modtager årligt større mængder affald som fiskefartøjer har fisket op på havet. Havnene og fiskeriet vil gerne bidrage til at holde havet rent, og derfor skal affaldet naturligvis i land, så det kan behandles korrekt. Havnene tager gerne imod affaldet og får det transporteret til affaldsstationer og forbrændingsanlæg. Derimod finder havnene det ikke rimeligt, at de også skal betale en affaldsafgift på 700 – 1.000 kr. på tons af det affald der hentes på havet, da det reelt ikke er produceret af hverken fiskere eller havne. Alene for en mindre havn som Hvide Sande Havn beløber behandlingsafgift og statsafgift sig til over 100.000 kr. om året.

Næstformand Erik Flyvholm, Thyborøn Havn udtaler i den forbindelse:
- Vi tager gerne imod affaldet og skal gerne sørge for at det bliver bortskaffet korrekt, men det kan ikke være rimeligt, at vi også skal betale affaldsafgift, og dermed påtage os den samlede udgift for noget der i bund og grund er en samfundsopgave. Vi skal gerne bidrage med arbejdskraft og transport, men så bør staten også bidrage i form af at undlade at opkræve affaldsafgift. Der er jo ingen, der kan være interesserede i at affaldet bliver til havs, og derfor skal vi i fællesskab finde en løsning som er til gavn for alle og som er rimelig for alle.

Fiskerihavnene har mulighed for at få EU-midler til medfinansiering af udviklingsprojekter, der kan styrke den danske fiskerisektor. EU-midlerne kommer fra den Europæiske FiskeriFond (EFF). Havnene begrænses dog i at udnytte udviklingsmidlerne, da Direktoratet for FødevareErhverv ikke har formuleret en bekendtgørelse, der beskriver hvordan midlerne skal tildeles.

Det lyder således samstemmende fra de fem havne:
- Dette betyder, at rent administrative forhold i Direktoratet for FødevareErhverv forhindrer udvikling i den danske fiskerisektor, da havnene ikke kan få 50 % medfinansiering fra EFF-ordningen. Konsekvensen er, at udviklingen går langsommere end der er mulighed for, samtidig med at den danske stat må sende penge retur til EU. Det virker ikke hensigtsmæssigt for det danske samfund, og især ikke i en tid, hvor vi skal styrke os, der hvor vi kan.

De fem havne vil i den kommende tid løbende styrke deres indflydelse på de rammer, hvorunder havnene drives, således at havnene kan fremvise resultater, når de fem havne holder sit næste årsmøde i Hvide Sande i september 2011.

Kilde: Hirtshals Havn

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia