Besøg vores mobil side
 .

Ålen er måske den sortmundede kutlings værste fjende

Udgivet af FiskerForum den 09-05-2017 · info@fiskerforum.dk

Fiskernes ulige og ørkesløse kamp mod den invasive art, sortmundede kutling, der nærmest har invaderet Vestlige Østersø, specielt omkring det sydsjællandske, får måske uventede hjælp fra ålens side.

I følge DR P4 Sjælland, er det DTU der efter undersøgelser af ålen, undrede sig over, at især omkring Karrebæk og Dybsø Fjord på Sydsjælland, voksede ålen relativt hurtigere end i tilsvarende omgivelser andre steder. DTU Aqua mistænker ålen for at sætte den »allestedsnærværende« kutling øverst på menukortet, hvilket skulle være den direkte årsag til ålens hurtigt stigende vægtkurve i dette område.


Tidligere har projektet »Atlas over danske saltvandsfisk«, været inde og analyserer på den invasive art fra Sortehavet, sortmundede kutling. Den blev første gang observeret i 2008 og har sidenhen spredt sig eksplosivt i de syddanske farvande, helt over til Bornholm.


Statens Naturhistoriske Museum har efterfølgende nøje fulgt kutlingens udbredelse i de danske farvande og fundet at de i dag og i stort antal findes ved de Bornholmske kyster, Lolland og Falster samt omkring Møn og Sydsjælland. Biolog Henrik Carl, der er medforfatter på »Atlas over danske saltvandsfisk«, har tidligere udtalt, at man inden for relativt kort tid må forvente, at den sortmundede kutling vil brede sig yderligere, kraftigt og at man indenfor en relativ overskuelig fremtid vil finde kutlingen i hele den østlige del af landet og i fjorde med brakvand.


Udbredelsen af kutlingen har allerede fået en negativ indvirken på flere af de hjemmehørende arter, hvor blandt andet æg og yngel fra skrubber, rejer samt ørredbestande i de danske åer og æg fra aborrer, også er en lækkerbisken for kutlingen. Men den invasive art ses også som en kæmpe fødekonkurrent for de øvrige arter, der kommer til kort, da mængden og udbredelsen af kutlingen er voldsom stor.


DTU Aqua vil nu undersøge nærmere, om den sortmundede kutling nu virkelig er blevet ålenes nye livret. Flere fiskere vil glæde sig, for indtil nu har forsøg med at regulere bestanden af den sortmundede kutling, ikke givet de ønskede resultater.Kilde: Saltvandsatlaset, DTU og DR p4 Sjælland
FiskerForum.dk


Ålen er måske den sortmundede kutlings værste fjende - del gerne


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia