Besøg vores mobil side
 .

Bedre selektive egenskaber med T90 trawlet

Udgivet af FiskerForum den 18-07-2017 · info@fiskerforum.dk

Det igangværende samarbejde mellem Havforskningsinstituttet, HB Grandi og Hampiðjan om effektiviteten af R03;R03;T90-fangstposen, monteret på QuickLines fortsatte her i foråret.

En fangstpose med maskestørrelser til rejer, er blevet vurderet i prøvetanken i Canada, i samarbejde med »The Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland«.


Ifølge Haraldur Arnar Einarsson fra Havforskningsinstituttet blev effektiviteten af R03;R03;både diamant og T90 fangstposen vurderet og der blev fundet en signifikant og markant forskel, idet T90 viste en væsentligt bedre åbning og vandgennemstrømning.


Kort og lang »bælg« blev også testet og formen af R03;R03;trawlmaven så også ud til at udgøre en lille forskel på T90, da den konventionelle fangstpose havde en lavere vandgennemstrømning, når den blev slæbt bag et »lang-mavet« trawl.


T90 Rødfisk fangstpose, 110 mm


I maj måned i år, sluttede Havforskningsinstitutet sig til skipper Heimir Gudbjörnsson og hans besætning på trawleren »Helga María« AKR11;16 for at få vurderet effektiviteten af R03;R03;en 4-polet T90 fangstpose, rigget på DynIce QuickLines.


Denne tur blev foretaget i samarbejde med Havforskningsinstituttet, Hampidjan og Memorial University of Newfoundland. Hampiðjan leverede T90 rødfisk-fangstposen med 110mm maskestørrelse, fremstillet i dobbelt 6mm PE. En 50mm fangstpose blev brugt til at indsamle de fisk, der kom fra fangstpladsen på de forskellige fiskedybder, forklarer Haraldur Arnar Einarsson videre og kommenterede resultaterne med, at de viste at T90-fangstposen med 110mm maskestørrelser, sorterede mere effektivt end de to-panel 135mm diamant fangstposer, man tidligere havde brugt.


Der blev taget et tilstrækkeligt antal slæb, for at sikre et pålideligt måleresultat. »Konklusionen var, at denne fangstpose viste en 7,3 cm bedre effektivitet ved målingen af fangsten af gylden rødfisk (Sebastes marinus) end den fangstpose, der tidligere var blevet målt med på samme betingelser. Fangstposen var konventionel rødfisk pose lavet i 135 mm diamant. Selvom flere små rødfisk slap igennem fra T90-fangstposen, blev det også bevist at fangstposen her, beholdt flere af fiskene i referencestørrelsen på de 33 cm. Årsagen hertil er, at selektivitetsindekslinjen stiger langt kraftigere med T90-fangstposen. Det viste sig også, at der var færre variationer i fangsten mellem slæbene, med den nye fangstpose i forhold til det konventionelle trawl.


Forsøgene indikerer, at denne fangstpose udskiller flere små rødfisk og andre småfisk, mere effektivt end den gamle fangstpose var i stand til, på trods af den mindre maskestørrelse. Dette er endnu ikke blevet fuldt bekræftet, men det ser ud til at størstedelen af R03;R03;rødfisk, der undslipper, gør det ved trawldybden. Dette er hovedsagelig den lille rødfisk (Sebastes viviparus), som ikke er en kommerciel art, og som oftest kasseres som død, ved fangsten, der undslipper. Der er derfor flere klare argumenter, der taler for denne fangstpose, som er en stor forbedring i fordel hvorledes vi behandler vores marine ressourser på tidligere.


»Helga Maria« og »Sturlaugur H Bödvarsson« tester yderligere HB Grandi har haft en undtagelse for at teste denne fangstpose til disse specifikationer, for at indsamle data både til visuel information og til vurdering af fiskenes tal samt at finde ud af, hvor godt fangstposen mere generelt udfører fangst af rødfisk. Om et par måneder kan vi forvente at få flere oplysninger om værdien af R03;R03;denne afprøvning, så der kan træffes beslutninger vedrørende det fremtidige forbrug af disse trawl.Kilde: Hampiddjan
FiskerForum.dk


Bedre selektive egenskaber med T90 trawlet - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik