Besøg vores mobil side
 .

Bilag 6 - Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2014 til 2015 for visse kvoter

Udgivet af FiskerForum den 23-10-2014 · info@fiskerforum.dk

Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2014 til 2015 for visse kvoter

Overførsel af årsmængde fra 2014 til 2015For fartøjer, der råder over IOK af følgende kvotebestande gælder følgende mulighed for at videreføre uudnyttede årsmængder fra 2014 til 2015:
 • 25 % for atlanto-skandisk sild (HER/1/2)

 • 25 % for sild i Nordsøen (HER/4AB)

 • 25 % for sild i østlige Østersø (HER/3D-R30)

 • 25 % for brisling i Østersøen og Bælterne (SPR/3BCD-C)

 • 10 % for brisling i Nordsøen (SPR/2AC4-C)

 • 25 % for makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34)

 • 25 % for makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)

 • 25 % for makrel i vestlige farvande (MAC/2CX14)

 • 10 % for blåhvilling (WHB/1X14)

 • 10 % for havgalt (BOR/678)

 • 25 % for hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2A-14)1) Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i 2015, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2015, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.2) Ansøgning om at få rådighed over uudnyttede årsmængder i 2015 skal være NaturErhvervstyrelsen
licensadm@naturerhverv.dk i hænde senest den 14. januar 2015.I ansøgningen skal angives den forventede uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføre til 2015. NaturErhvervstyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2014, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvotebestande, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2014.3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde samt den uudnyttede årsmængde, der søges videreført til 2015, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres.4) Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til NaturErhvervstyrelsen og inden det tidspunkt i 2015, hvor NaturErhvervstyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne.Fiskeri på årsmængden for 2015 allerede i 2014
Fartøjer, der råder over IOK af følgende bestande kan efter forudgående godkendelse i NaturErhvervstyrelsen overskride deres IOK i 2014 med op til 10 %, og denne mængde modregnes forlods i fartøjets mængde for det følgende år, uanset om fartøjet har skiftet ejer:
 • Atlanto-skandisk sild (HER/1/2)

 • Sild i Nordsøen (HER/4AB)

 • Sild i østlige Østersø (HER/3D-R30)

 • Brisling i Østersøen og Bælterne (SPR/3BCD-C)

 • Brisling i Nordsøen (SPR/2AC4-C)

 • Makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34)

 • Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)

 • Blåhvilling i alle farvande (WHB/1X14)

 • Havgalt (BOR/678)

 • Hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2A-14)*Ansøgning om forudgående godkendelse sendes til *
licensadm@naturerhverv.dk
Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1102 af 29. september 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 23. oktober 2014.Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia