Besøg vores mobil side
 .

Bilag 6 om nye vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Udgivet af FiskerForum den 29-06-2015 · info@fiskerforum.dk

Nye vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Nye vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Der indføres med virkning fra og med lørdag den 27. juni 2015 følgende nye vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

De nye vilkår er gældende for fangstrejser, der påbegyndes den 27. juni eller derefter, og det er fra den 27. juni og indtil videre forbudt på samme fangstrejse at fiske industriarter i både Nordsøen og i Skagerrak/Kattegat.

Fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen.
Fartøjer der fisker brisling og/eller sperling i Nordsøen må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende fangstrejser, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 30 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.
Fartøjer der fisker brisling i Skagerrak og Kattegat må maksimalt have 25 % bifangst af andre kvoterede arter pr. fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende fangstrejser, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat.
Fartøjer der fisker sperling i Skagerrak må maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr. fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende fangstrejser, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 20 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fixpunkter for sildebifangster i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat,
Der afsættes til bifangster af sild i perioden fra 27. juni til 31. august 2015 en mængde på 2.000 tons i Nordsøen og på 1.000 tons i Skagerrak/Kattegat. Vurderes disse mængder opfisket inden udgangen af august, tages der stilling til, om vilkårene for fiskerierne skal ændres, eller om der skal indføres et midlertidigt fiskeriforbud.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 27. juni 2015

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com


Bilag 6 om nye vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat - del gerne med dine facebook venner.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia