Besøg vores mobil side
 .

Bogudgivelse på Nor-Fishings første dag

Udgivet af FiskerForum den 19-08-2014 · info@fiskerforum.dk

Fem binds værket Norges Fiskeri og Kysthistorie, samles op i bogudgivelsen, her i 200 året for for underskrivelsen af Norges første grundlov.

Det kæmpestore maritime værk, der er Norges første nationale og dækkende fiskerihistoriske værk som beskriver Norges mere end 1000 år gamle kysthistorie, der sammen med fiskeriet og handlen, har spillet en ikke uvæsentlig rolle i eksistensgrundlaget for fiskerne langs Norges kyster. Et erhverv der også har knyttet mange internationale bånd igennem årene og som i dag er et af Norges vigtigste eksporterhverv, næst efter olie og gas.Det samlede værk består af fem bøger:*BIND I *
Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk
Omhandler perioden op til 1720 med kystsamfundenes udvikling op gennem Stenalderen, Bronzealderen og jernalderen.*BIND II *
Ekspansjon i eksportfiskeria
Tiden fra 1720 til 1880 mangedoblede de norske fiskere eksporten og skabte dermed grundlaget for et rigt norsk samfund.*BIND III *
*En næring i omforming *
En periode fra 1880 til 1970, med et skifte fra det traditionelle kystnære og sæsonpræget fiskeri til det mere moderne og teknisk betonet helårsfiskeri.*BIND IV *
Havet, fisken og oljen
Et hamskifte i fiskeriet optil i dag, hvor kystkulturen fortsat er levende, men hvor antallet af fiskere og ansatte i fiskeindustrien er kraftigt reduceret, men hvor omsætningen fortsætter med at gå op.*BIND V *
*Over den leiken villa han rå - Norsk havbruksnærings historie *
Sidste bind omhandler havdambrugene og deres kolossale vækst frem til i dag, hvor de har overhalet det traditionelle fiskeri og i dag har indtaget kommandobroen i det norske fødevareministerium.Fembindsværket ”Norges Fiskeri- og Kysthistorie”, er til salg gennem det norske akademika forlags hjemmeside her.Bogudgivelsen er sket i samarbejde mellem en række institutioner, Nærings- og Fiskeridepartementet, Norges Fiskarlag, Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseerne, samt fem videnskabelige institutioner: Universitetet i Bergen, Høgskulen i Volda, Volda, Nordland, Tromsø og Museum Vest.


Kilde: Akademika og Nor-Fishing
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia