Besøg vores mobil side
 .

Bornholmsk fisker er med I forsøget med sæl-sikre redskaber

Udgivet af FiskerForum den 26-09-2014 · info@fiskerforum.dk

Det sker I samarbejde med DTU Aqua og Aarhus Universitet samt Nexø Vodbinderi på Bornholm, der til projektet har fået tildelt NaturErhvervstyrelsens GUDP midler (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) med 5,2 millioner kroner over en to-årige periode, hvor de sæl-sikre redskaber skal testes.

Som fisker på projektet, har fiskeskipper Henrik Frithiof med kutteren R252 Ramona, der til dagligt er hjemmehørende I Svaneke Havn, fået tildelt de sæl-sikre torskebure, som I den kommende tid, skal stå deres prøve I fiskeriet udfor Bornholm.Projektet blive ledet på stedet af forsker Lotte Kindt-Larsen, der sammen med Sara Königson og leder for projektet seniorforsker Finn Larsen, deltager i både feltarbejdet og i det efterfølgende analysearbejde med datamaterialet, under udviklingen af de sæl-sikre fiskeredskaber, der populært går under navnet “seal-safe”.Formålet med projektet er at udvikle sæl-sikre og bæredygtige torske-bure til at modstå den stigende sæl-invasion, man for tiden oplever i de danske farvande og i bestræbelserne her, har DTU gruppen etableret samarbejde med en lokal fisker, der mod betaling stiller arbejdstid og kutter til rådighed for forskerne, således specifikke processer i fiskeriet samt målinger af fangsterne, kan give et bedre og mere retvisende billede af, hvorledes konstruktionen afde sæl-sikre bure, bedst løser fiskernes problemer med sælerne.Forskellige typer bure


Der arbejdes i disse dage med 4 forskellige typer bure, fortæller Henrik Frithiof til FiskerForum, hvoraf et er rundt bundstående med hele tre indgange og derudover tre firkantbure, der efter planen, gerne skulle nærmest svæve lidt over bunden, så de kan tage retning efter strømforholdene, således torsken, når den får færten af de skårne sild i buret, går direkte ind, uden mulighed for at undslippe. Et af firkant burene, har de svenske forskere, som deltager i projektet, selv udviklet og fremstillet samt afprøvet de seneste små fire år i svensk farvand. Hvilket er en tryghed for projektet, med faglige kapaciteter og kompetence på et område, hvor danske forskere, først skal til at drage egne erfaringer.Kutteren Ramona fisker lige uden for Svaneke Havn, på små 20 – 30 favne vand, da man her efter kun en uges fiskeri, stadig justerer lidt på burene. Torsdag har man fisket med 25 bure og fået et beskedent resultat på en enkelt kasse. Frithiof forklarer til FiskerForum, at fiskeriet generelt efter torsk, ikke er det allerbedste. Flere trawlere og garnfiskere fra området, der har været ude, kommer desværre hjem med meget få kasser torsk. Fiskeren fra Svaneke forventer da også, at når de første par ugers prøver og justeringer er tilendebragt og vejret har rettet sig, så vil fangsterne også følge efter.FiskerForum følger projektet tæt og vil løbende bringe nyt fra det Bornholmske Seal-Safe bur-fiskeri på torsk.Kilde. DTU Aqua
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia