Besøg vores mobil side
 .

Dansk Fællesstand på Fiskerimessen på Island til september

Udgivet af FiskerForum den 06-03-2017 · info@fiskerforum.dk

Det er »Icelandic Fisheries Exhibition 2017« der afholdes hvert tredje år, i år åbner messen den 13.til den 15. september 2017. Messen anses for at være blandt de største og ledende messer i Norden og den Nordatlantiske region dedikeret specifikt til kommercielt fiskeri samt forædlingsindustrien.

Messen Icelandic Fisheries Exhibition 2014 havde besøg af mere end 15.000 fagfolk på messen, fordelt på 50 nationaliteter. Besøgstallet var dengang en stigning på 12% set i forhold til 2011. Messen har fået et øget internationalt scope og man forventer derfor ligeledes i 2017 at besøgstallet vil være for opadgående, hvilket understøttes af, at der fra messearrangørens side lægges et stort arbejde i at markedsføre messen både nationalt og internationalt.

Island besidder en fiskeriflåde på ca. 1.600 registrerede fartøjer, der står for en årlig fangst på tæt ved 1,5 mio. tons, hvilket placerer Island helt oppe på en 16. plads på FAO’s verdens fiskefangst rangliste på trods af sine kun 300.000 indbyggere.

**Island er således også den næststørste fiskerination i EU/EØS (2013) efter Norge**.

Islands fiskerisektor udgør en af grundpillerne i den islandske økonomi og udgør både en kilde til konsum for den islandske befolkning, men repræsenterer samtidig en afgørende eksportandel og indtægtskilde for Island.

**Sektoren står for ca. 45 % af landets totale eksport**.

Fiskeriet på Island er karakteriseret ved det mest sofistikerede tekniske udstyr tilgængeligt på markedet og den islandske fiskeriflåde er blandt de mest moderne i verden hvilket dækker over fx moderne navigationsudstyr og – teknikker, fiske detekteringsudstyr, radarudstyr, GPS udstyr og elektronisk fiskeudstyr samt innovativt

Omkring 3 % af Islands fiskeriflåde er trawlere, der alene står for omkring 35 % af den samlede fangst og 50 % af den samlede værdi af fiskeriet på Island. I den islandske fiskeriflåde er der til stadighed fokus på effektivisering og implementering af moderne og effektive fangstmetoder og teknologi. De islandske skippere og skibsejere opdaterer således ofte deres fartøjer og flåde for at sikre at deres flåde er så ajour som muligt og dermed kan sikre deres konkurrencedygtighed. Icelandic Fisheries Exhibition giver de danske virksomheder mulighed for at præsentere nye og effektive løsninger indenfor fiskeriet samt fisk- og skaldyrsforædling.

[Du kan tilmelde dig messen her](http://www.dk-export.dk/aktiviteter/icelandic-fisheries-exhibition-2017-kópavogur,-iceland_1204/)

Dansk fællesstand på Icelandic Fisheries Exhibition
I Danish Fish Tech Group arrangerer vi igen i 2017 en dansk fællesstand på Icelandic Fisheries Exhibition. Ved at deltage på fællesstanden sammen med andre danske virksomheder, vil din virksomhed opnå en stærk profilering og synlighed over for et bredt internationalt publikum på Icelandic Fisheries Exhibition.

Kilde: Danish Export Association
FiskerForum.dk

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia