Besøg vores mobil side
 .

Den gode historie om fiskemel og fiskeolie

Udgivet af FiskerForum den 15-01-2016 · info@fiskerforum.dk

For første gang i flere år er en eller flere virksomheder i de europæiske lande med produktion af fiskemel og fiskeolie medlem af samme organisation, EUfishmeal

Alle lande i Europa, der producerer fiskemel og fiskeolie, er nu repræsenteret i bestyrelsen i »EU fishmeal«, som fik ny sammensætning på årsmødet i Vestmannaeyjar i Island.Det er en styrket organisation, der hermed er klar til flere internationale opgaver i 2016, siger CEO i »FF Skagen A/S«, Johannes Palsson, der er valgt som formand for EU fishmeal. Organisationens ofcielle navn er »EU Fishmeal, Association of European Fishmeal and Fish oil producers«.Vicepræsident er CEO Frank Trearty »UFI Killybegs, Pelagia«. Direktør er Anne Mette Bæk Jespersen, der også er direktør i MID, Marine Ingredients Denmark.Branchens vilkår


Målet er at udbrede kendskabet til bran- chen, dens vilkår og de talrige proteinrige produkter og skeolier, der fremstilles, især målrettet over for de øvrige EU- lande. Det gælder ikke mindst i forhold til EU-Kommissionen og EU-Parlamentet, der har et forsvindende eller intet kend- skab til industri skeriet og produktion af skemel og skeolie som tilskud til proteinrigt foder og kost til mennesker og dyr overalt i verden.Norge med igen


På generalforsamlingen i Island blev der enighed om nye vedtægter. Foreningen er en producentorganisation og de syv europæiske producentlande har hvert et medlem af bestyrelsen, nemlig Danmark, Færøerne, Irland, Island, Norge, Storbritannien og Tyskland. Norge har ikke været med i en årrække, men har valgt at træde ind igen.Politik og bureaukrati


Det er en kendt sag blandt de producerende virksomheder, herunder Danmark, som sammen med Norge og Island producerer hovedparten af fiskemel og fiskeolie i Europa, at det er en langvarig opgave for EU Fishmeal at opnå en større gennemslagskraft over for EU.Det handler bl.a. om råvarer, produkternes egenskaber, den økonomiske værdi, ikke blot for fabrikkerne, men samtidig for de mange følgevirksomheder og arbejdspladser i talrige kystsamfund. Det drejer sig derudover om EU-regulering af produktionsvilkår, biproduktforordningen, om miljø, energi, hygiejne samt om foderstoflovgivningen m.m. Hver for sig og samlet danner de unødige forhindringer, hvor politik og bureaukrati spiller en afgørende rolle for branchen, forklarer EU Fishmeal.Det store paradoks


Et af de mange spørgsmål er, hvorfor fisk, der landes til industrien, nedklassiceres som »biprodukter«, uanset kvalitet og friskhed. Fiskemelsproduktionen er omfattet af bestemmelserne i EU’s biproduktforordning, som fastsætter regler for håndtering af f.eks. slagteriaffald. Men fisk landet til industrien i dag er af særdeles god kvalitet, og det giver derfor ingen mening at betragte dem som biprodukter, der kun kan anvendes til foder, siger direktør i EU fishmeal, Anne Mette Bæk Jespersen.Sporbart og bæredygtigt proteinfiskeri


»Der produceres fiskemel og fiskeolie af bedste kvalitet af disse fisk. Det er paradoksalt, at europæisk produceret fiskeolie f.eks. ikke kan anvendes til direkte konsum – det gælder bl.a. fiskeoliekapsler,« fastslår hun. »Det drejer sig om at slå fast over for det omgivende, globale samfund, at industrifiskeriet er et proteinfiskeri, der af uvil- dige certicerings-instanser er erklæret både sporbart og bæredygtigt, og at det efterspørges af flere end 60 lande verden overDe gode historier og EU


Blandt de mange gode historier om industrifiskeriet og protein fiskeriet samt som råvare for produktion af fiskemel og fiskeolie er, at industrien desuden opkøber store mængder afskær, der er restprodukter fra konsumindustrien og forarbejder dem til fiskemel og fiskeolie.Det kender det politiske liv i EU i meget ringe grad til, hvilket utvivlsomt er medvirkende til de omfattende bureaukratiske forhindringer i både fiskeriet og produktionen af disse råvarer.Kilde: FF Skagen


FiskerForum.com


Den gode historie om fiskemel og fiskeolie - del gerne med dine venner.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia