Besøg vores mobil side
 .

DSF mener fem torsk for lystfiskerne er for lidt

Udgivet af FiskerForum den 30-03-2017 · info@fiskerforum.dk

Biolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) har været til møde i Helsingør med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og borgmester Benedikte Kiær samt Jens Peder Jeppesen fra Øresundsakvariet. Fra turbådene deltog skipper Carsten Fisk Nielsen, Peder Elberg og Jens Hartmann

Formålet med mødet var at diskutere de gældende regler, samt de reducerede torskekvoter for lystfiskere i Øresund og fremlægge DSF´s synspunkter for ministeren.


Gordon P. Henriksen redegjorde for den store socioøkonomiske værdi lystfiskeriet har for området og for erhvervene direkte knyttet til Øresundsregionen og samtidig forklarerede han de fremmødte, hvorfor den reducerede kvote for torsk, der nu også gælder for lystfiskerne, har en katastrofal virkning og konsekvens for det rekreative fiskeri og for lystfiskerturismen. Lystfiskerne må nu kun ilandbringe 3 til 5 torsk for hver person.


Fiskeriets Minister havde i efteråret lange og svære forhandlinger med EU, hvilket mundede ud i en ny torskekvote for vestlige og østlige Østersø fra EU-Kommissionen, der som noget helt nyt tog Lyst- og fritidsfiskerne med ind under begrænsningerne. Med det resultat, at lyst- og fritidsfiskerne i torskens gydeperiode, der strækker sig fra februar til og med marts måned, må hjemtage max. 3 torsk pr. person og efterfølgende uden for gydeperioden kun 5 torsk pr. person.


Nødvendigheden af et sundt miljø og gode fiskebestande blev også fremført af Gordon P. Henriksen, der personligt mener at fangstbegrænsninger er en særdeles fornuftig og bæredygtig måde at regulere fiskeriet på og som også finder det fint at man kun må hjemtage 5 torsk. Men han mente dog i det konkrete tilfælde, at kvoten er sat unødvendigt lavt. Især når man tager i betragtning at torskebestanden i Øresund har det fremragende og er i god fremgang, forklarede han videre. Bekymringen er i følge Gordon P. Henriksen udsigten til alvorlige økonomiske konsekvenser for turbådsfiskeriet, som netop nu rammes hårdt af manglende bookinger, især fra Tyskland.


Esben Lunde Larsen var lydhør overfor problemet og DSF´s synspunkter, hvor også råstofudvindingen i Øresund blev bragt op.Kilde: fb Gordon P. Henriksen
FiskerForum.dk


DSF mener fem torsk for lystfiskerne er for lidt - del gerne


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia