Besøg vores mobil side
 .

DTU Aqua ønsker oplysninger om tun i Danmark

Udgivet af FiskerForum den 20-06-2017 · info@fiskerforum.dk

Det er specielt den blåfinnede tuns færden i de danske farvande DTU Aqua er interesserede i. Selvom det er et projekt der udføres i samarbejde med Institutionen for akvatiska resurser ved det svenske lantbruksuniversitet og WWF Holland samt The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) i Spanien.

Den blåfinnede tuns færden i danske farvande skal undersøges, og forskerne har i den anledning brug for hjælp fra fiskerne og offentligheden.


Den Blåfinnet Tun, som er en af verdens største og hurtigste fisk i havet og samtidig en af de mest eftertragtede fisk. Den er nu tilbage i danske farvande efter mere end 50 års fravær. Fisken er blandt andet voldsomt eftertragtet til sushi og opnår i den anledning rekordhøje priser på det japanske marked.


Hvordan sikres bestanden af blåfinnet tun


Nu skal et nyt projekt ledet af DTU Aqua med partnere fra Sverige, Holland og Spanien undersøge, hvorfor den er tilbage i de danske farvande og komme med forslag til, hvad der kan gøres for at udvikle og sikre bestanden.


Projektet skal blandt andet dokumentere og beskrive tunenes opholdssteder i de danske farvande. I den forbindelse opfordrer DTU Aqua alle til at fortælle om observationer af tun i danske farvande.


Hvis du ser tun


kontakt da venligst professor Brian MacKenzie, DTU Aqua, brm@aqua.dtu.dk.


Send gerne følgende oplysninger  • Foto og/eller video.

  • Position (hvor du har observeret tun).

  • Hvad du har set (fx enkelte tun, tunstime, ca. antal tun).

  • Tunens størrelser (fx ca. 1½, 2, 2½ … m).

  • Tidspunkt på dagen, hvor du så tunen.

  • Om du har set mulige byttedyr, som fx sild, makrel eller hornfisk, springe op af vandet i flugtforsøg.


Tun skal mærkes med små data-opsamlere


I projektet skal forskere, fiskere og sportsfiskere arbejde sammen om at fange og mærke tunen med avancerede mærker, som opsamler information og giver besked til en satellit om fiskens færden og om det omgivende miljø, såsom dybde, temperatur og lys. Disse data kan forskerne bruge til at undersøge, hvor fiskene har været, og afsløre foretrukne områder til fødesøgning, og hvor lang tid de opholder sig i områderne.


Der vil også blive taget biologiske vævsprøver af fiskene, som blandt andet kan bruges til at undersøge fiskens kondition, og hvilken af de to atlantiske bestande af tunfisk, de tilhører. Information om bestandstilhørsforhold er vigtig, fordi de to bestande bliver forvaltet forskelligt.


Undersøgelse i Skagerrak-Kattegat og Øresund


Undersøgelsen vil foregå i Skagerrak-Kattegat eller Øresund, afhængig af hvor tunen befinder sig i den periode, hvor undersøgelsen foregår. Tilbage i 1920R11;1960’erne var tunen tilstede i relativt store mængder i sensommeren og efteråret i disse farvande og gav blandt andet mulighed for et særdeles eftertragtet sportsfiskeri i Øresund.


Har tunen en fremtid i danske farvande


De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to bestande af tun i Atlanterhavet opholder sig sammen.


Forskerne håber, at forsøgsresultaterne kan bidrage til en større forståelse af ændringer i tunbestandene og dermed forbedre grundlaget for rådgivningen i forhold til en bæredygtig forvaltning, så tunen kan blive ved med at være en del af den danske fiskefauna og fremover også en værdifuld fiskeressource.
Atlantisk eller blåfinnet tun (Thunnus thunnus) er den største blandt arterne af tunfisk. Den kan blive over tre meter lang og have en vægt på op til 680 kilo.
Blåfinnet tun er en vandrefisk, som findes i store dele af Atlanterhavet, hvor den har to gydeområder i henholdsvis Den mexicanske Golf og Middelhavet (kystnære områder samt i Atlanterhavet ud for Gibraltar).
Projektet undersøger blåfinnet tuns forekomst og færden i danske og svenske farvande, primært Skagerrak-Kattegat og Øresund. Et antal tun mærkes med avancerede mærker i efteråret 2017.


Kilde: DTU
FiskerForum.dk


DTU Aqua ønsker oplysninger om tun i Danmark - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik