Besøg vores mobil side
 .

En ny direktør har forandret FF markant

Udgivet af FiskerForum den 08-09-2017 · info@fiskerforum.dk

I denne samtale med administrerende direktør Johannes Palsson, født og opvokset samt uddannet i Island og i Aalborg , der i FF L9;s nu tre år nyere organisation har titel af CEO, spørger jeg om, hvad der fik ham til at søge dette job, som han tiltrådte 1. januar 2014.

Hvilket perspektiv og hvilken horisont har han, for der er sket usædvanlig meget på kort tid de seneste tre år - usædvanlig meget, så man næsten helt mister pusten. Her er blot en lille del af ændringer der er sket på de få år:  • Der organiseres ny ledergruppe

  • »Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S« overtages og bliver et datterselskab til »FF Skagen A/S«

  • køb af »HF Transport og Fiskehandel A/S«

  • moderniserer maskinpark og laboratorium i Skagen samt Hanstholm for 140 mio. kr. som en af de største investeringer i FF L9;s 57-årige historie


Om sig selv siger den aktive CEO: »Jeg havde været ansat i Oslo siden 2008 i »Aker Seafood A/S« som produktionsdirektør med en omfattende rejseaktivitet med udgangspunkt i Oslo, hvor min hustru og jeg boede. Tre voksne børn studerende i Aalborg og arbejdede i Vendsyssel


Det var af mange gode grunde naturligt for mig at søge dette spændende job, og ikke mindst fordi det er en spændende branche nationalt og globalt. Jeg kendte naturligvis FF godt som en spændende virksomhed med mange muligheder.«


Og det gik hurtigt, efter at han blev ansat af en enig bestyrelse - meget hurtigt. I løbet af godt og vel en måned ændrede han den interne struktur med syv medarbejdere i en ny ledergruppe og decentralt ansvar baseret på de pågældendes faglige knowhow og erfaring, som Johannes Palsson udtrykker det. Det har vist sig at fungere optimalt.


To centrale spørgsmål


»Jeg spurgte samtidig mig selv og mine nærmeste: Hvad kan vi? Hvad vil vi? Det var mit og vores mål i koncernen »FF Skagen A/S« at optimere driften i en fornuftig balance i forhold til produktion, primært som leverandør af det gode indhold i fiskeprotein og Omega 3 til verdenssamfundet. Bestyrelsen var enig i tankerne og formålet, og så gik vi i gang.«


Koncernen vokser


Hvorfor valgte FF at engagere sig i noget helt andet som bl.a. transportsektoren med købet af »HF Transport og Fiskehandel A/S«, som sker samtidig med, at FF køber samtlige aktier i svenske »Frölunda Transport AB«, som i forvejen var samarbejdspartner og leverandør til FF?


»Når det drejer sig om investeringer i transport, er det med baggrund i, at vi køber store mængder fisk, som transporteres på land. Vi ønsker at styrke netværket for køb af fisk og samtidig effektivisere transporten for dermed at reducere omkostningerne. Det er vor strategi, at vi ikke har ønsket at etablere en intern transportafdeling.«


I dag er »HF Transport og Fiskehandel A/S« et 100 pct. datterselskab til FF. Vi solgte transportdelen videre til »Rygaard Fisketransport A/S«, hvor FF er 40 pct. medejer, og vi samlede alt transportudstyr samt ekspertisen i HF foruden den i Frölunda på transportområdet. Dette nye transportselskab er i dag en ledende aktør med omkring 80 pct. af kapaciteten i både Danmark og Sverige. Denne kapacitet og samtidige fleksibilitet med omkring 150 trailere er til gavn for hele branchen både økonomisk og hvad angår kvaliteten af de fisk og fiskeprodukter, der transporters på land. Det drejer sig om ikke mindre end 400.000 tons årligt. Kort sagt: Styrket råvarekøb og øget handel med fisk.


Datterselskab i Hanstholm


Det var mindst ligeså overraskende, at FF køber »Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S«, ejet af den færøske fiskemelsfabrik »P/F Havsbrún« få måneder efter at du blev ansat. Hvorfor?


»Vi troede på strategien i den beslutning, og den holdt stik og betyder da også gode økonomiske resultater. Efter en modernisering og ny organisation i Hanstholm er kapaciteten i produktionen øget væsentligt. I år har kapaciteten i flere perioder nået den maksimale grænse på 1.400R11;1.500 tons samtidig med, at kvaliteten er højnet betydeligt. Situationen er den, at vor vision også på dette område er styrkelse af selskabets råvaregrundlag. For FF er det vigtigt at etablere en drift på vestkysten og tilbyde fiskerne kortere sejlads med fangster fra Nordsøen, som styrker os i konkurrencen om råvaren. I fremtiden spiller Hanstholm en betydelig rolle i forarbejdning af fisk fra Nordsøen og i det hele taget fangstområderne vest for Danmark.«


»Jeg vil tilføje, at i alle disse forhandlinger, hvor økonomien spiller en helt afgørende rolle på både kort og langt sig, har FF L9;s nu forhenværende økonomidirektør Poul R. Poulsen med sine 37 års erfaring hos FF været en afgørende medspiller. Han er nu den første direktør i »FF Skagen Fond«, der er hovedaktionær »FF Skagen A/S«-driftsselskabet.«


Rensning af olien


»Tidligere – det var samme forår, som jeg netop var kommet til FF – indgik vi en skelsættende aftale med den verdensomspændende, norske lakseproducent »Marine Harvest«. Denne koncern ønskede at reducere dioxin og dioxinlignende PCB’ere til det lavest mulige opnåelige niveau for at sikre, at alle kan spise laks uden at tænke på den forurening, der kan forekomme i naturen. Vi investerede 50 mio. kr. for at sikre tilstrækkelig kapacitet og effektiv rensning af olien. Dette samarbejde fik samtidig den betydning, at FF kan udvikle sin viden om rensning af olien og dermed udnytte den investering, som FF gjorde, da nye krav til dioxin-niveauet i mel og olie blev indført.«


FF er således i dag i stand til at rense for dioxin og dioxin-lignende PCB’ere til næsten 0, som samtidig betyder, at »Marine Harvest« kan dokumentere sine produkter i sine opdrætsanlæg. Denne udvikling accelerer. Andre kunder er også begyndt at fokusere yderligere på fuldrenset fiske- olie.


Tillidsmanden og fremtiden


Er den overordnede strategi med de kolossale investeringer og strategiske mål nu gennemført fuldt ud, således at FF’s fællestillidsmand Steve Sørensen med rette kan fastslå, som han gjorde i FF-NYT, at fabrikken og koncernen nu er fremtidssikret fuldt ud?


»Jeg vil sige det på den måde, at fundamentet er styrket, men vi skal stadig udvikle os. Ikke to år er ens i denne branche, hvor en af de aktuelle udfordringer er, at vore produkter også skal kunne bruges til human ernæring, som EU med afsæt i forskellige forordninger forbyder. Dette er branchens kamp overfor EU. Et positivt resultat, som vi tror på, vil være til gavn for sundhed for mennesker over hele kloden.«Kilde: FF Skagen
FiskerForum.dk


En ny direktør har forandret FF markant - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik