Besøg vores mobil side
 .

Ensilering kan gøre bifangsten værdifuld

Udgivet af FiskerForum den 13-07-2017 · info@fiskerforum.dk

Et projekt, der har fået tilskud fra »Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram« (GUDP) om Styring af kvalitet ved produktion af fiskeensilage på konsumfartøjer, er nu halvvejs i projektfasen.

Ved at vende EU´s problematiske landingsforpligtelse, som for mange fiskere virker absurd, meningsløs samt helt forfejlet, kan man i stedet vende den 180 grader og opfatte bifangsterne som en miljøvenlig råvare. En råvare, som i projektet her er en nem og simpel måde, at håndtere for besætningen, og lave ensilage af det. Som efterfølgende kan behandles og afsættes som foder til bl.a. mink og laks.


Med disse bifangster, arbejdes der i perioden 2016 til 2019 med prøveproduktion af ensilage på modelfartøjer og en logistikløsning til i havnene i Hanstholm og Hvide Sande.


I følge EUs Landingsforpligtelse, skal al fisk landes frem mod 2019. Både ønsket og uønsket bifangst og fraskær, indvolde og organisk restråstof fra fiskene, for at fjerne ressourcespildet som discard og udsmid repræsentere.


Projektgruppen forventer indenfor perioden, at demonstrere overfor fiskerne, at ensilering af indvolde og discardfisk, kan være en økonomisk profitabel løsning ombord.


Erfaringsopbygning


I foråret 2016 blev et ensilageanlæg installeret på Hvide Sande trawleren RI 468 Juli-Ane i forbindelse med en gennemgribende ombygning. Ombygningen er foregået ved Hvide Sande Shipyard, Steel and Service. Skibet er blevet skåret over på midten og forlænget knapt tre meter.


Til ombygningen og ensileringen fortæller fiskeskipper Verner Møller på RI 468 Juli-Ane, »At ensilageanlægget er pladskrævende, og skipperen fra Hvide Sande kan kun anbefale, at man tænker ensileringsanlæg ind i kommende nybygningsprojekter. For det er uden tvivl vejen frem, pointerer den jyske fisker. Der fortæller at anlægget er udarbejdet i samarbejde med Landia og har en volumen på 14 tons. En størrelse der gerne skulle kunne rumme ensilage fra mellem to til fire sejladser, afhængigt af fiskeriet. Anlægget er beregnet til at blive betjent af besætningen ombord og kræver altså ikke ekstra mandskab.


Indtil nu er der opnået en del erfaringer og kendskab til udfordringer i forbindelse med design, installation og materialevalg af udviklet ensilageanlæg ombord på Hvide Sande-fartøjet RI468.


»Landingsforpligtelsen er en realitet og et faktum, hvor der skal tages vare på hele fangsten. Dette muliggør udnyttelsen af en helt ny ressource, som tidligere bare blev smidt over bord. Ensilering er både en attraktiv og kosteffektiv udnyttelsesmetode til forædling af ressourcerne og ensilagen indeholder byggestenene til mad med bl.a. fedt og protein,« forklarer projektleder ved Teknologisk Institute Karin Loft Eybye.


Næste skridt i projektet bliver erfaringsopbygningen med drift og ensilageproduktionen om bord samt at udvikle logistikløsninger til håndtering af ensilagen i havnene.


I projektet skønner man, at det totale råvarepotentiale anslås til 42.400 ton/år, og det svarer til en potentiel merværdi på 84,8 mio. kr./år (ved en pris på 2 kr./kg).

Projektdeltagere


Teknologisk Institut


Hordafor DK


Landia


Hvide Sande Shipyard


Steel and Service A/S


RI 468 JuliR08;Ane v/Verner M. Jensen


HM 555 R08; KINGFISHER v/Svenn Grønkjær


Hanstholm Havn


Hvide Sande Havn


Sydvestjysk Fiskeriforening


QFish.


Projektet har fået tilskud fra »Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram« (GUDP)Kilde: Teknologisk Institut
FiskerForum.dk


Ensilering kan gøre bifangsten værdifuld - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik