Besøg vores mobil side
 .

»EU-Ål« sat ud i Gudsø Mølle Å

Udgivet af FiskerForum den 14-08-2017 · info@fiskerforum.dk

I 2017 bliver der forskellinge steder i Danmark udsat over 1,5 millioner små ål i både fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Kolding Kommune vil i forbindelse med en handlingsplan fra EU, udsætte 18.000 ål i Gudsø Mølle Å systemet.


Med en beskeden indsats i Gudsø Mølleå, er der åbnet op for flere kilometer vandløb længere oppe i systemet. Blandt andet er Eltang Bæk igennem Birkemosen med flere kilometer vandløb nu åbnet op, ved man har fjernet to ældre rørbroer, som havde for stejle faldforhold for fiskene. Men nu er spærringerne fjernet, så gydeklare fisk nu kan boltre sig og yngle i det klare vand.


DTU Aqua skriver på deres hjemmeside, at flere undersøgelser underbygger, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blank-ål, der søger mod havet. Alle åle-udsætningerne er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt af fisketegnsmidlerne.


I løbet af sommeren, vil der blive udsat over 1,5 million sætteål i de danske vandområder med hjælp fra biologer, fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd. Ålene bliver i følge DTU Aqua fordelt, så cirka 10 procent bliver udsat i de kystnære marine områder omkring Danmark og 40 procent udsættes lokalt i bæk og åer, mens hele 50 procent finder vej til vores søer.


Gudsø Målle Å projektet


Jydske Vestkysten beskriver indgående udsætningen af de mange ål i Birkemosen, hvor fire biologer fra Kolding Kommunes BY- og Udviklingsforvaltning, skånsomt og i første omgang udsætter 4000 ål og siden yderligere 14000 ål til Gudsø Mølle Å systemet.


Åleudsætningen skal på sigt forbedre den i forvejen meget beskedne bestand af ål, der findes i vandløbene. Det hele som led i en plan fra EU om at oparbejde og forbedre ålebestandene i Europa. Et problem der ikke kun findes i det Syd- og Sønderjyske, men desværre i hele Europa.


Ålen er truet


En direkte konsekvens af den voldsomme bestandsnedgang er ålen rødlistet i mange lande, herunder også i Danmark, hvor den ligesom i IUCN’s (International Union for Conservation of Nature) rødliste betragtes som kritisk truet.


Ålen er desuden optaget på Washington-konventionen/CITES liste over dyr, som anses for truede, og som kræver skærpet opmærksomhed ved international handel. Siden marts 2009 har al international handel med lande uden for EU skullet forhåndsgodkendes af CITES. Det betyder bl.a., at europæiske glasålefiskere ikke længere kan sælge deres fangst til asiatiske ålefarmere, der indtil 2009 aftog størstedelen af fangsten af de europæiske glasål. (Du kan læse hele DTU´s »Ålens biologi« her)


Jydske Vestkysten forklarer i deres artikel, at ålene der tager til Sargossohavet for at lægge æg, ikke som tidligere får de nyfødte ål tilbage i vandløbene igen. Vurderinger på årsagen hertil er mange, men det er et faktum, at siden 1970`erne, er der blevet 90 procent færre ål.


De udsatte ål i Kolding vejer mellem 2 til 5 gram og de vil sammen med ca. halvanden million andre så glasål i sommerens løb sno sig ud i søer og vandløb omkring i Danmark og forhåbentligt fremadrettet øge bestanden af ål i Danmark igen.


Ålene bliver fanget som små i Sydeuropa, hvor de bliver købt af danske dambrugere, som sælger dem videre til Danmarks Tekniske Universitet Aqua igennem et EU-udbud.kilde: Aqua DTU og Jydske Vestkysten
FiskerForum.dk


»EU-Ål« sat ud i Gudsø Mølle Å - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik