Besøg vores mobil side
 .

EU har godkendt investeringspakke på 268 mio. euro til Danmark

Udgivet af FiskerForum den 27-08-2015 · info@fiskerforum.dk

Det er EU-kommissær Karmenu Vella, der med ansvaret for miljø, maritime anliggender og fiskeri, sammen med EU-kommissionen har vedtaget og godkendt en vigtig investeringspakke for dansk fiskeri- og akvakultur.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds (EHFF) støtteordning skulle være startede sidste år, men er blevet en del forsinket. Ordningen løber til 2020. Ud af de ca. 268 mio, euro kommer de 208 mio. euro fra EU. Kommissær Karmenu Vella udtaler på baggrund af vedtagelsen, da også stor tilfredshed med det danske operationelle program og understreger programmets bidrag til den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed med følgende, "denne investeringspakke vil hjælpe fiskeri- og akvakultursektoren i Danmark, styrke konkurrenceevne og effektivitet og sikre den nødvendige miljøbeskyttelse."Det danske program er dermed i overensstemmelse med prioriteterne for EHFF og EU’s fælles fiskeripolitik (FFP). Programmet skal finansiere projekter til fremme af bæredygtigt fiskeri (f.eks. reduktion af uønskede fangster) og projekter til forbedring af konkurrenceevnen i fiskeri- og akvakultursektoren (innovation, forarbejdning og afsætning).En stor del af ordningen går til indsamling af data og kontrol


Hertil kommer, at en stor del af budgettet vil blive brugt til at støtte gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik gennem indsamling af data over fiskebestande og andre marine data samt forskellige foranstaltninger til kontrol af fiskeriet.Kommissionen vedtog investeringspakken den 18. august 2015, med en samlet værdi på 267,6 mio. euro, heraf et EU bidrag på 208,4 mio. euro, der samlet fordeler sig således:
  • 98,9 mio. euro til fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri.


  • 34,3 mio. euro til fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret akvakultur.


  • 85,6 mio. euro til fremme af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik.


  • 8,8 mio. euro til at øge beskæftigelse og territorial samhørighed.


  • 26,0 mio. euro til fremme af afsætning og forarbejdning.


  • 3,3 mio. euro til gennemførelse af den integrerede havpolitik.


  • 10,7 mio. euro til teknisk bistand.
Kilde: EC.europa.eu
FiskerForum.com


EU har godkendt investeringspakke på 268 mio. euro til Danmark - Del gerne med dine facebook venner


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia