Besøg vores mobil side
 .

Fiskeriet er forudsætningen for FF Skagens eksistens

Udgivet af FiskerForum den 19-04-2016 · info@fiskerforum.dk

På Havnekonferencen, der i dag åbner i DGI-Byen i Tietgensgade i København, kom CEO Johannes Palsson FF Skagen i sin tale til de forsamlede interessenter fra Danske Havne, ind på vigtigheden af industrifiskeriet for virksomheden.

Men som det indledningsvis kom i indlægget fra direktøren fra FF Skagen, er erhvervet udfordret af meget ustabile og svingende rammevilkår, hvilket selvfølgelig kan begrundes med at det er biologiske ressourcer fabrikken har med at gøre. Men påpegede Pallson videre, »ser vi desværre også unødige begrænsninger i vores adgang til råvarer. Og uden råvarer kan industrien ikke overleveBestandsvurderingerne er gundlaget for hele fiskeriet


På den baggrund er virksomheden meget optaget af samarbejdet med DTU Aqua og hvordan man kan sikre en fortsat udvikling af de biologiske bestandsvurderinger, som danner grundlag for fiskeriet. Fra industriens side har FF Skagen de sidste år peget på det problem, der ligger i, at de danske kvoter ikke fiskes op.Den nordjyske direktør udtrykte derfor glæde over, at Miljø- og fødevareministeriet nu har sat gang i en analyse af, hvad der ligger bag den dårlige kvoteudnyttelse og hvordan det kan gøres bedre. Og en forbedring er absolut på sin plads. Men dialogen med DTU Aqua og til dels også myndighederne, har ikke ført frem til noget positivt når det gælder Tobis.Tobis der er en kortlivet art (lever ca 3R11;5 år) er afgørende den vigtigste art, som industrien bearbejder og har bearbejdet i Danmark i gennem årtier.Der har i følge FF Skagens direktør, været tidligere år med rigtige gode fangster og ingen biologisk rådgivning. Men så overtog biologerne scenen, med et markant fald i fangsterne til følge. Nu skal det ikke forstås sådan, at FF Skagen ikke tror på biologi, men videnskabens konkluderer på et meget svagt og usikkert grundlag.Således har Biologerne anbefalet en 0 kvote for 2016. Men den samlede danske fiskemelsindustri kæmper for en efterprøvning af skrabetogterne fra efteråret 2015, som viste meget små forekomster af tobis.Store mængder tobis fanget på få dage


Fiskerne er nu på havet, sæsonen er kort og fiskerne melder tilbage at situationen på felterne er helt normale. Der er masser af fisk og de fanger kvoten på kun to slæb.Som mange sikkert har læst om i Fiskeritidende der udkom i lørdags, er der indslag fra Industrien der kraftigt kritiserer det svar, der er modtaget fra Miljø- og fødevareministeren, som svar på forespørgselen til ministeriet angående de regnefejl DTU Aqua har lavet i forbindelse med den rådgivning, de har givet. I svaret fra ministeren fremkommer det, at hvis erhvervet havde valgt 4 ugers realtidsmonitering frem for 3 uger, så ville kvoten kunne komme op på 275.000 tons, mod max 37.000 tons ved valg af 3 uger. Problemet var bare, at DTU Aqua ikke har nævnt hvilke konsekvenser valg af 3 ugers periode frem for 4 ugers periode har, på baggrund af den regnemodel de har bygget til vurdering af bestandene, og som er basis for hele rådgivningen.Det er, til konferencedeltagernes oplysning, et helt fantastisk godt fiskeri på tobis de sidste 3 døgn, set i lyset af den begrænsede kapacitet der er på feltet til realtidsmoniteringsfiskeriet.Hvis det bliver, som industrien forventer, at kvoten ikke øges, idet modeller og realitet ikke kan forenes, ja så går industrien glip af en omsætning på godt 600 millioner med basis i denne model eller regnefejl eller fejlfortolkning. I så tilfælde mister Havnene en indtægt tæt på 10 millioner, hvis ikke jeg regner fejl.Der er selvfølgelig også i Danmark en klar samfundsøkonomisk interesse i at resurserne udnyttes fuldt ud og at kvoterne fiskes op. Flere landinger betyder mere gang i fabrikker og havne til gavn for både lokalsamfund og dansk eksport, sluttede Johannes Palsson sit indlæg.Kilde: FF Skagen


FiskerForum.dk


Fiskeriet er forudsætningen for FF Skagens eksistens - del gerne med dine facebook venner.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia