Besøg vores mobil side
 .

Fiskeriet kan lære noget af landbruget

Udgivet af FiskerForum den 19-04-2016 · info@fiskerforum.dk

Landbrugsfraktionen »Bæredygtigt Landbrug« gennemgår i øjeblikket de »såkaldte eksperters« udsagn i kvælstofsagen. Her gennemgår man minutiøst de kritiske forskeres indlæg og man overvejer løbende om det skal komme til et sagsanlæg mod dem.

Forskerne har i mange år belært og vejledt politikerne om udregningsmetoder, vandmiljø og kvælstofmængder. Fuldstændigt som DTU´s forskere og biologer har belært og vejledt vores politikere om havmiljøet, biodiversiteten og ikke mindst størrelsen af kvoter.Kritisk gennemgang af forskere og biologer


Nu er tiden vist inde til at fiskeriet øjne rettes mod DTU og biologerne. Deres udregningsmodeller især, som har vist sig ikke at holde vand. Her sidst med kvoteansættelsen for Tobis, hvor fiskerne i dagene kort efter sæsonstart fangede tonsvis af tobis i få slæb. Her havde biologerne ved DTU, åbenlyst begået en meget betydelig regnefejl i den model, som anvendes i beregningen efter »realtidsmoniteringsfiskeriet«, der danner grundlag for fastsættelsen af den endelige TAC i område 1.Mistet tillid til DTU Aqua


Dette afstedkom en opfordring fra Danmarks Pelagiske PO, Danmarks Fiskeriforening PO og Marine Ingredients Denmark, til vores Fødevareminister, (Fiskeriets Minister), om at lade forskere fra University of Washington gennemgå alle relevante data for alle år med skrabetogter, for at udvikle en ny og uvildig model for fastsættelse af den endelige TAC.DTU Aqua har modsat sig udleveringen af disse resultater fra skrabetogterne og andet materiale, som de tre organisationer havde udbedt sig, for at få andre øjne på resultaterne. Opfordringen var derfor til »Fiskeriets Minister«, at åbne op for at DTU udleverede det ønskede materiale, som retteligt tilhørte ministeriet.Fødevareministeren vælger side


Overraskende afviser Ministeren at udlevere materialet. En kæmpe fodfejl fra Ministeren Esben Lunde Larsens side, sådan ser det umiddelbart ud fra midterlinjen i dansk fiskeri. Det ser nærmest ud til at »Fiskeriets Minister«, mere holder med DTU Aqua end dansk fiskeri i denne sag. En sag hvor DTU, trods grove regnefejl og andet, stadig kan holde deres egne regnemetoder og talgrundlag tæt til kroppen. Hvorfor ministeren holder hånden over DTU Aquas forskere og biologer, kan undre. For ønsket fra fiskeriets organisationer side er netop, at lade en uvildig instans få adgang til DTU´s rådata, og med disse i hånden få en uafhængig og uvildig gennemgang, men samtidig også en kvalitetssikring af DTU Aquas modeller og beregninger.FiskeriTidende rammer plet med gennemgangen af Fødevareministeren svar og organisationernes reaktion


Alle i fiskeriet har læst FiskeriTidendes meget oplysende gennemgang af Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar til de tre hovedorganisationer. (du kan læse FiskeriTidendes indlæg her) Og på den baggrund er det endnu mere tydeligt, at Fiskeriet, som Landbruget er i gang med for nuværende, at kigge de »såkaldte eksperter og biologer« efter i sømmene og når man er ved det, måske også kigge lidt kritisk på »Fiskeriets Ministers rådgivere, der lader denne passus i svaret til fiskeriet organisationer passere. Citat begyndt; »Med hensyn til adgang til data skal DtU Aqua i henhold til rammeaftalen med Miljø- og Fødevareministeriet behandle data fortroligt. Desuden er der i henhold til EUR17;s dataindsamlingsforordning regler om fortrolighed med data, som direkte eller indirekte kan identificere fysiske eller juridiske personer. Det er endvidere vigtigt for DtU Aqua, at data indsamlet fra den enkelte fiskers aktivitet behandles fortroligt, da det har betydning for samarbejdet mellem DtU Aqua og de aktive fiskere. DtU Aqua har desuden oplyst, at de i et samarbejde med jer selvfølgelig vil være behjælpelig med data i en form, som ikke kompromitterer datafortroligheden,« citat slut fra Ministerens svar.Hvem tror DTU Aqua selv på af fiskerne vil stille sig hindrende i vejen, for at dataindsamlet materiale omkring tobis, kan blive udleveret til en uvildig undersøgelse. Nej vel, ikke èn.. så svaret her kan da vist kun forstås som en »teknisk og legitim« hindring af udleveringen, som kun er til DTU´s fordel, absolut ikke fiskeriets..Så »tak« for støtten til »Fiskeriets Minister« Esben Lunde Larsen.Kilde: FiskeriTidende.dk og Politiko.dk


FiskerForum.dk


Fiskeriet kan lære noget af landbruget - del gerne med dine facebook venner.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia