Besøg vores mobil side
 .

Forsigtighedsprincip hæmmer tobisfiskeriets indtjening

Udgivet af FiskerForum den 05-05-2015 · info@fiskerforum.dk

Fronterne er igen trukket hårdt op i diskussionen om hvor mange tobis der egentlig er i havet. Havbiologer og forskere på den ene side, trækker ifølge industrifiskerne, med deres matematiske modeller og tabeller, fiskeriet i den gale retning. Et fiskeri der i disse dage fanger tobis i så store mængder på de traditionelt gode tobis pladser, at der er kø ved fiskemelsfabrikkerne for at få losset.

Det er et spil om milliarder i eksportkroner, der udspiller sig her, om den lille sølvglinsende industrifisk tobis, der har gjort Danmark til den førende producent af fiskemel og -olie i Europa, samt den syvende største producent i verden.Den lille fisk tobis fylder godt i fiskeriet


Tobisen udgør næsten halvdelen af det samlede danske fiskeri og i år har fiskeriet fået en god start, som tolkes af både industrifiskerne og fiskemelsfabrikkerne, som et sikkert tegn på mange tobis og samtidig en sikker indikation på at kvoterne for de gode tobis banker, er sat alt for lavt. Men her deles vandene, forskerne og havbiologerne, på den ene side mener modsat Fiskerne og Fiskemelsindustrien, at der skal tages et forsigtighedsprincip for at fødekæden ikke bliver påvirket negativt, ved et øget fiskeri.Fiskerne mener på den anden side, at det er unødvendigt med geografisk opdelte områder, der kun gør fiskeriet ufleksibelt og endnu mere bureaukratisk, samt Co2 tungt og med et unødigt stort frådsende forbrug af dyr brændstof. Kvoterne kunne øges betydeligt, uden at bestanden bliver påvirket negativt, er konklusionen her.Fiskeskipper Henning Kjeldsen fra rederiet Gitte Henning, mener at nu må Folketinget på banen og bruge den mulighed de har for at øge kvoten af tobis. I EU har man mulighed for at hæve kvoten, hvis fangsttallene indikerer øget fangster i forhold til den beregnet kvote. Det er netop dette forhold fiskeskipperen fra Skagen henviser til overfor FiskerForum, at den gode start og de større fangster i forhold til tidligere, gerne skulle give de folkevalgte politikere, mulighed for at beslutte en øgning af tobis-kvoten. Noget der vil komme den danske samfundsøkonomi til gode og sikre Danmark større eksportindtægter samt en god beskæftigelse i de områder i Danmark, hvor der går ledige hænder rundt.Tobis fiskeriet minder om det man havde i 1980`erne


Henning Kjeldsen fortæller videre, at efter den sidste tur i område 1, hvor S349 Gitte Henning har fanget 3.000 tons tobis. Er der fra dette område flere meldinger om gode forekomster af tobis på de traditionelt bedste 10 – 12 forskellige pladser, hvor der er fundet tobis i overflod alle steder. Man kunne ifølge skipperen på Gitte Henning, nemt øge kvoten med 30 procent, uden det vil kunne mærkes på bestanden. Kjeldsen sammenligner dette års fangster af tobis, med de bedste år i 1980`erne, hvor fangsttallene nåede op på 700.000 tons i stedet for de nuværende 350.000 tons.
Det vil ikke kunne mærkes på tobis bestanden hvis kvoten blev sat op med 30 procent.
Ligeledes påpeger fiskeskipperen fra Skagen at danske industrifiskere er udelukket fra at fiske tobis i norsk zone, ligesom man også tidligere i år, var blevet beskåret kraftigt i fangstmulighederne af blåhvilling omkring Færøerne.*Hvis man fortsat vil have et rentabelt industrifiskeri og fortsat ønsker at fiskemels og -olie industrien skal vækste, kræver det politisk handling her og nu, så kvoterne kan blive øget til fælles bedste, slutter Henning Kjeldsen. *FiskerForum.com


Forsigtighedsprincip hæmmer tobisfiskeriets indtjening - Del gerne med dine facebook venner.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia