Besøg vores mobil side
 .

Forskrift om etablering av fleksible områder i 2017

Udgivet af FiskerForum den 02-01-2017 · info@fiskerforum.dk

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 2. januar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 16 og 20, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14 og forskrift 21. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 55.

§ 1


I tidsrommene fra og med 1. januar til og med 20. mars 2017 og fra og med 20. oktober til og med 31. desember 2017 etableres et fleksibelt område på Malangsgrunnen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:


70° 00R17; N 17° 28R17; Ø (ved fiskerigrensen)


70° 00R17; N 16° 28R17; Ø


70° 14R17; N 16° 58R17; Ø


70° 14R17; N 17° 56R17; Ø (ved fiskerigrensen)


§2


I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 15. mai 2017 etableres et fleksibelt område på Moskenesgrunnen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:


68° 08R17; N 11° 52R17; Ø


68° 23R17; N 10° 52R17; Ø


68° 42R17; N 12° 17R17; Ø


68° 32R17; N 12° 46R17; Ø


§3


I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 15. mai 2017 etableres et fleksibelt område på Røstbanken avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:


67° 00R17; N 11° 41R17; Ø (ved fiskerigrensen)


67° 00R17; N 10° 52R17; Ø


67° 30R17; N 10° 41R17; Ø


67° 53R17; N 11° 15R17; Ø


67° 53R17; N 12° 10,5R17; Ø (ved fiskerigrensen)


§4


Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2017.


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik