Besøg vores mobil side
 .

Hirtshals Havn med ny 2020 plan

Udgivet af FiskerForum den 10-10-2014 · info@fiskerforum.dk

Hirtshals Havn har på strategiseminar i august vedtaget ny vision og strategi for havnens udvikling frem mod 2020. Med blåstemplingen af Vision 2020 sætter den nordjyske havn nye mål for havnens udvikling og væksten over de næste 6 år.

Efter et konstruktivt og fremadrettet strategiseminar siger en tilfreds bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen: Vi har gennemarbejdet Hirtshals Havns strategiske grundlag, så vi nu står med et samlet materiale, hvor der fra de helt grundlæggende tanker til handlingsplaner er en sammenhæng, som lægger sporet for havnens vækst og rolle frem mod 2020. Med Vision 2020 sætter vi kursen mod yderligere vækst, hvor vi tager afsæt i det stadie i havnens udvikling som vi er nået til over de seneste år. Vi tvivler ikke på havnens potentialer og derfor vil vi også investere de nødvendige ressour-cer i udviklingen af forretningen og aktiviteterne.Hirtshals Havn formulerede i 2006 sine plan for fremtiden i Vision 2016. Havnen har dog allerede nu måtte konstatere, at udviklingen på flere områder er gået hurtigere end bestyrelse og ledelse havde forventet. Derfor har havnen over de seneste to år arbejdet med nye målsætninger, og har samlet de centrale tanker og planer i Vision 2020.Norddanmarks førende ErhvervshavnDet paradigmeskift, som bestyrelsen for Hirtshals Havn nu har vedtaget, illustrere Laden-Andersen på følgende måde: Vi har siden 2004 defineret os som "Norddanmarks førende Erhvervshavn", og det er nu vores opfattelse, at vi udfylder rollen. Samtidig er vi er nået til den erkendelse, at Hirtshals Havn med sin unikke geografiske placering og nogle stærke kompetencefelt hos erhvervsklyngerne på havnen har et potentiale, der rækker videre ud. Derfor vil vi fremover definere Hirtshals Havn som "PORT OF SCANDINAVIA..... because geography matters". Her har vi taget udgangspunkt i to centrale elementer, nemlig havnens unikke placering i Skandinavien og det faktum, at geografien har betydning for gods-transportører, fiskeflåde, offshore-operatører og andre af vores kundegrupper. Ved at udnytte den rigtige placering til sine aktiviteter, optimerer operatørerne deres forretning, og det er her vi naturligt kan spille med.Med Vision 2020 lægger Hirtshals Havn yderligere en dimension til udviklingsperspektiverne for havnen. Med større fokus på vækstindsatsen understøtter og udvikler havnen ikke kun de eksisterende aktiviteter, men fokusere også på at skabe nyt.Fortsat vækste på nuværende forretningsområderHirtshals Havn vil koncentrere sig om sine nuværende forretningssegmenter; godstransport, fiskeri og fiskeforædling samt maritim og offshore-service, hvor havnen vil skabe yderligere vækst gennem strategiske udviklingstiltag.Havnen vil fremadrettet i endnu større grad end tidligere prioritere sine udviklingsressourcer og styrke fokus på udviklin-gen af de enkelte forretningsområder, for at kunne nå de opstillede målsætninger. Det første skridt er allerede taget med ansættelsen af en udviklingschef, der skal arbejde med vækst i forædlingsindustrien inden for hvidfiskeområdet.Hirtshals Havn
2013 i tal:
Passagerer 2,2 mio. - Personbiler 691.000 - Lastbiler 141.000 - Gods 1,5 mio. tons - Fisk - værdi af landinger 477 mio. kr. - Omsætning 63,5 mio. kr. - Regnskabsresultat 9,6 mio. kr.
Færgeruter til:
Kristiansand, Larvik, Langesund, Bergen, Stavanger, Færøerne og Island
Stykgodsruter:
Fra Hirtshals til Oslofjorden og videre langs den norske vestkyst til Kirkenes. Fra Emshaven og Cuxhaven til Hirtshals.
Fiskeri
En af Danmarks største klynger af forædlingsvirksomheder. Fiskeauktion og faciliteter til landing af sild og makrel
Maritim service
Overdækket flydedok. Beddinger og klynge af servicevirksomheder med døgnservice
Offshore service
Medlem af Offshore Base Scandinavia samt Jack ups til levetidsforlængelse i 2011 og 2012Kilde: Hirtshals Havn
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia