Besøg vores mobil side
 .

Hornfisken foretrækker en ”quicky”

Udgivet af FiskerForum den 15-05-2014 · info@fiskerforum.dk

Netop i denne tid søger stimer af hornfisk ind mod de danske kyster, for at reproducerer sig i det lavvandede ålegræs og i tangbælterne kystnært.

Denne årlige begivenhed begynder gerne i det tidlige forår, midt i april, med at de største af hornfiskene ankommer fra det store Atlanterhav og de bliver i begyndelsen af maj fulgt af titusinde af hornfisk der alle går efter de lavvandede danske fjorde, hvor det i de næste par måneder, først står på formering og gydning fra morgen til aften, inden sulten i stedet får de lynhurtige hornfisk til at jagte fiskeyngel, tobis og krebsedyr.Hornfisken er hurtig i et og alt – hurtig til sex, hurtig til jagt og hurtigt væk igen fra de danske kyster, for hen i slutningen af august og begyndelsen af september trækker de igen ud mod de store dybder i Atlanterhavet.Efter hornfiskens Sommerferien i de indre danske farvande, er der kun ynglen tilbage fra årets gydninger. Overladt til sig selv og hvor ikke kun den stærkeste, men den bedst tilpassede har størst chance for at overleve.Hornfiske ynglen har når de kommer ud af æggene efter 3 – 5 uger, intet næb. Det udvikles først senere, ved at underkæben vokser noget hurtigere end overkæben og i løbet af det første år ligner de allerede fuldt udvokset hornfisk, hvor de med en hurtig tilvækst det første år når imponerende 20 – 25 cm.Hornfisken findes overalt i de danske farvande, og kan blive op til ca. 1,2 meter og 2 kilo. Dens maksimale levealder er 18 år. Hornfisken har ingen mindstemål, og er dermed ikke fredet på nogen måde. Hornfisken gyder første gang i en alder af 2 år. Gydningen foregår i maj til juni måned, hvor den trækker ind på lavt vand. Dens føde består primært af krebsdyr og sekundært af småfisk som sild, brisling og tobis. Hornfiskens største fjender er marsvin, større fisk og fugle.


Kilde: Videnskab og Wikipedia
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia