Besøg vores mobil side
 .

IMMFEED skal nedbringe dødeligheden ved fiskeopdræt

Udgivet af FiskerForum den 29-07-2015 · info@fiskerforum.dk

Det skal ske med et nyt fodertilsætningsstof, som skal erstatte antibiotika i fiskeopdræt i stedet.

Fiskelarvers og små fisks immunsystem er dog ikke veludviklet nok til at tage imod vaccination mod f.eks. yngeldødelighedssyndrom (YDS). Derfor er antibiotika lige nu det eneste middel, der effektivt kan behandle sådanne bakterielle infektioner. Et nyt samarbejdsprojekt, IMMFEED, vil undersøge effekten af brug af en bestemt type blodproteiner (antistoffer) til passiv immunisering i infektionsmodeller for at kunne eliminere bakterielle infektioner som YDS, rødmundssyge og furunkulose.Fiskeopdræt og akvakultur har den højeste globale vækstrate i fødevaresektoren i disse år, og Danmark ligger forrest i feltet. For at bevare denne position er DTU Veterinærinstituttet, KU Sund, Dansk Akvakultur, Aller Aqua og immunglobulin-producenten Upfront Chromatography gået sammen om forskningssamarbejdet, IMMFEED, som skal effektivisere branchen yderligere ved at nedbringe dødeligheden ved fiskeopdræt uden brug af antibiotika. Det skal ske ved at udvikle et nyt fodertilsætningsstof produceret af en bestemt type blodproteiner kaldet antistoffer eller immunglobuliner.”Kroppens naturlige forsvar findes i blodet – også i fisks. Vi forsøger derfor at bruge de proteiner fra blodet, som kan styrke fiskenes immunforsvar. Og heldigvis har vi jo en billig og omfangsrig kilde i diverse fiskeslagterier – ikke mindst fordi man i princippet kan bruge fiskeblod fra alle arter af fisk”, fortæller projektholder Peter Heegaard fra DTU Veterinærinstituttet.Projektet bygger på et bredt fundament af viden og erfaringer fra forskellige parter i fiskeopdrætsindustrien med forskerhold fra DTU Veterinærinstituttet og KU samt erhvervsrepræsentanter fra både akvakultur-, foder- og immunglobulinindustrien.Genanvendelse af affaldsprodukter og bedre dyrevelfærd
”Projektet er sådan set mere ligetil, end man skulle tro, da det ikke er et lægemiddel, men et fodertilsætningsstof vi udvikler. Virkningen opstår nemlig udelukkende i tarmene på fiskene og altså ikke i resten af kroppen. Immunglobulin- og foderproducenten samarbejder derfor om at få blodproteinerne blandet i foderet, så akvakulturproducenten kan bruge foderet i fiskeopdrættet. Og så står forskerne klar til at analysere resultaterne”, forklarer Peter Heegaard.Der er en stor miljø- og dyrevelfærdsmæssig gulerod ved projektet, da hele fundamentet til projektet ligger i genanvendelse af affaldsprodukter samt nedbringelse af dødeligheden ved fiskeopdræt.”I et samarbejde mellem fiskeslagterierne, som jo normalt bare smider fiskeblodet ud, og immunglobulin- og foderproducenterne formår vi jo at udnytte affaldsprodukter til at skabe en ny værdi, når proteinerne fra blodet via foderet kan bruges som antistoffer til behandling af bakterielle infektioner hos fiskene. Og det er jo i alle henseender positivt”, fortæller Peter Heegaard.Vil også give plus på bundlinjen


Målet med projektet er at udvikle og dokumentere et kosteffektivt produkt til forbedring af fiskenes modstandskraft overfor disse infektioner til erstatning eller supplement af eksisterende vaccinations-, antibiotika- og probiotikastrategier. Og det understøtter dermed målet om bæredygtighed og ressourceeffektivitet i et produktionserhverv med stigende betydning i både ind- og udland. Men det har også en yderligere økonomisk gevinst for fiskeopdrætsindustrien:”I og med, at yngeldødeligheden mindskes, er der jo allerede en økonomisk gevinst ved dette, men vi mærker også en stigende efterspørgsel på antibiotika-frie fisk på markedet. Så forventningen er da også, at den antibiotika-minimerede produktion vil give fiskene et værdiløft”, fortæller Peter Heegaard.Fakta - Immunglobulin til fiskeproduktion: Bekæmpelse af infektioner uden antibiotika. IMMFEED, med deltagelse af DTU Veterinærinstituttet, Aller Aqua A/S, Dansk Akvakultur, KU – Sund, UpFront Chromatography A/S – Projektperioden løber indtil 1. juli 2017 med et bevilliget beløb på 4,3 mio. kroner fra GUDP


Kilde: FVM
FiskerForum.com


IMMFEED skal nedbringe dødeligheden ved fiskeopdræt - del gerne med dine facebook venner.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia