Besøg vores mobil side
 .

Jacobsen lærte meget af fiskerne og det skawske livssyn

Udgivet af FiskerForum den 15-09-2017 · info@fiskerforum.dk

Københavneren, der blev århusianer og næsten skawbo, gør status om sit engagement i fiskeriet og tilknyttede erhverv i vore kystsamfund.

FF Skagen har bedt Lars Gammelgaard, journalist på Fiskeri Tidende, (Claus Jacobsen´s gamle arbejdsplads red.) om at møde Claus Jacobsen til et interview om hans engagement i FF som lokal, national og international virksomhed. Det kom der dette interview ud af, som FiskerForum her bringer i sin helhed:


Når jeg ser tilbage på mit faglige arbejde, er det arbejdet med FF Skagen og fiskeriet efter protein fisk, som er det sted jeg har følt mig mest hjemme både fagligt og menneskeligt. Det havde jeg ikke forestillet mig, da jeg kom til Skagen, lyder det uden tøven fra journalist og kommunikationsrådgiver Claus Jacobsen, da han gør status over næsten 20 års indsats med at lave flere årlige FF-NYT magasiner og andre kommunikationsopgaver for fiskemelsfabrikken FF Skagen.


Den erfarne og aktive kommunikationsmand har nu fundet tiden inde til at give stafetten videre, selvom han givet kunne blive ved flere år endnu. Med en fødselsattest der fortæller, at han har fejret 77 fødselsdage, kan han dog med god samvittighed tillade sig at trappe ned.


77 år kalder jeg senpuberteten. På det område har jeg lært meget af de fiskere, som bliver ved indtil de ikke kan mere. Kan det blive smukkere, menneskeligt og fagligt set. Men nu skal der yngre kræfter til, selvom det er med vemod, at jeg nu forlader FF-NYT og FF Skagen, fastslår Claus Jacobsen.


Det er ikke bare en hvilken som helst medarbejder, der nu forlader FF Skagen Han har været en gennemgående figur i FF Skagen. Jeg har gennem årene arbejdet sammen med tre direktører og tre bestyrelsesformænd, som hver især har været meget forskellige og har været med i den store udvikling FF Skagen har gennemgået, siger Claus Jacobsen.


TV-Avisen


Det lå dog slet ikke i kortene, at Claus Jacobsen skulle få så lang en karriere inden for dansk fiskeri, som har strakt sig over et kvart århundrede. Nej, jeg er vokset op i København med en enlig mor og en bror, der er seks år yngre end jeg, hvor der ikke var mange penge, og der skulle kæmpes for tingene, fortæller Claus Jacobsen om sin opvækst. Heller ikke efter at han uddannede sig til journalist, var der tegn på, at fiskeriet ville komme ind under huden på ham.


Claus Jacobsen kom ind i folks stuer og blev et landskendt ansigt, da han i 1965 var en af de tre første nyhedsop- læsere på TV-Avisen. Han blev dog kun i det job i få år, da han ikke brød sig om den opmærksomhed, der fulgte med. Jeg brød mig ikke om at blive slået med en paraply af en ældre dame i bussen, fordi hun ville have speakerpigerne tilbage, fortæller Claus Jacobsen med et glimt i øjet.


Efterfølgende har han haft flere forskellige jobs i DR, og har været udsendt medarbejder for DR til fire Olympiske Lege. Senest i 1992 i Barcelona. Men det var i jobbet som informationschef i Nordisk Råd, at han første gang fik snuset til fiskeriet, da han rejste rundt i de nordiske lande, og hvor noget af arbejdet handlede om fiskeripolitik.


Skagen


Det var dog først, da han flyttede til Skagen, at Claus Jacobsen for alvor lærte fiskeriet at kende. For 25 år siden ville jeg trappe lidt ned, og da jeg havde sejlet en del, ville jeg gerne bo et sted, hvor der var vand. Det blev Skagen, og jeg så, at Fiskeri Tidende søgte en mand nordenfjords, og i stillingsannoncen stod der, at hvis han ikke kendte til fiskeri, så kunne man lære ham det, siger Claus Jacobsen, der fik jobbet hos Fiskeri Tidende.


I starten kunne jeg godt mærke, at jeg kom udefra og blev opfattet som københavner, selvom jeg på det tidspunkt kom fra Aarhus, siger Claus Jacobsen, der dog hurtigt fandt vejen ind til skerne. Jeg gjorde noget, der viste sig at være fornuftigt. Jeg sagde til fiskerne, at jeg havde brug for deres hjælp, for jeg vidste ikke meget om fiskeri, forklarer Claus Jacobsen, som straks fik hjælp af fiskerne og blev accepteret. Da han senere skrev for FiskerBladet, fik han en henvendelse fra den daværende direktør hos FF Skagen Werner Broberg, om han ville lave FF-NYT fire gange om året. Det blev således starten på næsten 20 års samarbejde og omkring 800 sider til FF-NYT gennem årene. Et magasin som over årene har udviklet sig fra et blad på flere sider med sort/hvide billeder til et meget professionelt magasin på op til 16 sider med flotte farvebilleder.Jeg fandt ud af, at fiskeriet er en meget stor del af Skagen og ikke bare et erhverv, men en del af hele miljøet, siger Claus Jacobsen, der hurtigt blev optaget af fiskeriet efter proteinfisk, og at man hos FF Skagen var i stand til at producere sunde produkter, som man kan eksportere til hele verden.De har den skawske beskedenhed og er alligevel i stand til at tænke stort. Det interesserer mig, konstaterer Claus Jacobsen. Han peger også på, at produktion af fiskeproteiner er en branche, der aldrig står stille, fordi der er hård konkurrence, og at man er stærkt påvirket af vekslende politiske beslutninger, ikke mindst i EU.


Adopteret


Claus Jacobsen føler, at han med samarbejdet med FF Skagen og fiskerne, der leverer råvaren til fabrikken, er blevet accepteret og respekteret. Jeg føler, at jeg er kommet i familie med dem. Ikke biologisk, da jeg hverken er født skawbo eller har fiskerbaggrund. Men jeg er blevet adopteret. Jeg har sammen med dem oplevet op- og nedture, hvor man med den usikkerhed, der altid dvæler ved branchen, godt kan være i tvivl, om det ville fortsætte, siger Claus Jacobsen, der hen over årerne har oplevet, at det er blevet nemmere at komme helt tæt på fiskerne.


Fartøjerne er jo store virksomheder, men det er nok min journalistbaggrund, der er med til, at jeg kommer ind bag menneskerne. Det er jo ofte familieforetagender, der har mange penge på spil i deres fiskerivirksomhed, selvom de ikke med sikkerhed kan sige, hvad vej det vil gå, siger Claus Jacobsen, der også fremhæver den udvikling, FF Skagen har gennemgået til at blive en af verdens førende fiskemels og fiskeolieproducenter. Han har også bragt historien om FF Skagen ud i den store verden med artikler i Fishing News, i EU’s magasin om fiskeri og TV-stationen BBC World, der har besøgt FF Skagen.


Vil savne nærværet


Claus Jacobsen er ikke i tvivl om, hvad der har betydet mest for ham i de næsten 20 år med FF og FF-NYT. Det er menneskerne bag det hele. Jeg kommer til at savne de mennesker og nærværet ved at møde dem. De kæmper i deres dagligdag med værdighed og ydmyghed. Det sammen med et globalt udsyn er gennem årene blevet så stor en del af min puls og i hjerne og hjerte, som jeg københavnerdreng har lært meget af, både menneskeligt og journalistisk.


Nu bliver man pludselig tilskuer til det. Det bliver svært, for det er ikke min natur. Derfor håber jeg, at jeg stadig kan følge lidt med, siger Claus Jacobsen, der ikke helt slipper fiskeriet. Mit fokus på Skagen er fortsat det primære i samspil med en dyb interesse og et engagement i fiskeriet og fiskerierhvervet, langs vore kystsamfund, som danske medier og politikere ikke formår at forstå og formidle videre, ikke alene for dette erhvervs skyld, men fordi det handler om de kystnære områder og de følgeerhverv og de mennesker, der bor der og gerne vil have flere tilflyttere.


Det vil jeg fortsat beskæftige mig med journalistisk, for der er en kæmpeopgave at gøre i forhold til de svagere og svagere danske medier, såvel de sociale som de trykte aviser, ugeaviser som dagblade, radio og TV, slutter Claus Jacobsen.


Fiskeri, Skagen og medierne


Blandt 22 fagbøger, film, video og DVD, som Claus Jacobsen har skrevet om, er idræt, ulande, Indien, skagens- malerne og medierne. Blandt dem flere om det danske fiskerierhverv, også faktablade:  • Fiskens Hus i Skagen - Viden, kompetence og oplevelse (Skagen Kommune 1990)

  • Fakta om fisk og skaldyr - fra havn til forbruger (foreningen Fiskebranchen 1999)

  • Film / Video dansk fiskeri, Verdensudstillingen Lissabon (1999)

  • FF Skgagen 40 års jubilæumsbog (2000)

  • A/S Læsø Fiskeindustri 40 års jubilæumsbog (2003)

  • Nordisk Ministerråd / Nordisk Fiskerisamarbejde: Nordsøen er en losseplads, og det ødelægger fiskeriet (2003)

  • Nordic Council of Ministers / Nordic Fisheries Co-operation: The North Sea is a rubbish dump and fishing operations are being ruined (2003)

  • Film / DVD Skagen havn / Port of Skagen (2008)

  • FF Skagen 50 års jubilæumsbog (2010)Kilde: FF Skagen
FiskerForum.dk


Jacobsen lærte meget af fiskerne og det skawske livssyn - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik