Besøg vores mobil side
 .

Kvotekongedebatten har nået et paradoks

Udgivet af FiskerForum den 12-01-2018 · info@fiskerforum.dk

Efter den samlede danske presse nidkært kun har skudt efter de »store« pelagiske fartøjer i danske fiskeri og kvotekoncentrationer her, melder der sig nu en mindre og i dette tilfælde overraskende og antageligt helt ulovlig kvotekoncentration hos et mindre kystfiskerlaug.

Et gammelt ordsprog siger »Smid ikke med sten når man selv bor i et glashus« og netop det forhold at formanden for Thorupstrand kystfiskerlaug, Thomas Højrup har miskrediteret de store fiskerier og i pressen nærmest som selvbestaltet talerør for de mindre kystfiskere, har været dét som har fået Lili Gjettermann til at skrive nedenstående partsindlæg. Hun påpeger som »fiskerkone«, at hun sammen med sin mand ikke ønsker på den måde at blive sidestillet med et musealt foretagne og fondsstøttet projekt, der efter Gjettermann´s udsagn formentligt omgår både regler og hensigter i fiskeriloven.


Forhold som er åbenlyst kritisable og som Gjettermann slet ikke forstår hvorfor Danmarks Fiskeriforening ikke forlængst har fået afdækket. Derfor er nedennævnte partsindlæg udformet som et brev stillet til Fiskeriforeningen.


Lili Gjettermann skriver: Kære Danmarks Fiskeriforening


Der er sikkert mange områder, I som forening, ikke kan blande Jer i, men i det meste af 2017 var der stor politisk fokus og stor medie opmærksomhed på de såkaldte kvotebaroner og det forhold, at kystfiskerne ikke kunne komme til truget, fordi der er en centralisering af kvoterne.


Som jeg ser det, er det hele udsprunget fra Thorupstrand med formanden for Thorupstrand Kystfiskerlaug Thomas Højrup i spidsen.


Han er samtidig formand for og manden bag etableringen af museet Han Herred Havbåde. Helt overordnet finder jeg det forkasteligt, at dansk kystfiskerpolitik udspringer fra et musealt foretagende, som underlæggende har sin egen agenda, nemlig at bevare sig selv og samtidig gennem Thorupstrand Kystfiskerlaug, at give sig selv en fremtrædende position i forhold til reguleringen af dansk kystfiskerpolitik.


Ved Han Herred Havbåde er der også etableret »Maritimt Videnscenter« samt forskningsafsnittet, »Jammerbugt i balance«, som Thomas Højrups datter, Mathilde Højrup, er ansat som formidlingsmedarbejder ved sammen med sin mor, Thomas Højrups kone, Kirsten Monrad Hansen.


Ved »Han Herred Havbåde« ser det ud til, at man er godt i gang med at ruste sig til at være en afgørende faktor i dansk fiskeripolitik. Som fiskerkone finder jeg det forkasteligt, at min mands erhverv på den måde kædes sammen med museale tanker og ideer til at fremme bevarelse af et fondsstøttet foretagende og en egen interesse i at kystfiskeriet reguleres således »Han Herred Havbåde« har en fremtid og derved fortsat kan bestå. Men det kan I, som forening,(red. Danmarks Fiskeriforening) måske ikke gøre så meget ved. Der er dog alligevel nogle forhold, jeg finder bekymrende og besynderlige.


Ved »Han Herred Havbåde« er der etableret et aktieselskab »Hav i balance a/s«. Formålet med selskabet er at erhverve FKA, tonnage og KW. FKA skal lejes ud, tonnage og KW skal bruges til at opbygge en kystfiskerflåde, hvor byggeriet skal foregå på »Han Herred Havbådes« værft aps, hvorefter bådene kan lejes ud til kystfiskere.


På trods af mange negative ord om kvotebaroner udenfor kystfiskersegmentet, ønsker man altså selv at komme på banen som kvotebaron med et selskab hvor Thomas Højrup er bestyrelsesformand og hans datter, Mathilde Højrup, er ansat som direktør. En Henning Kjeldsen, blot til det kystnære fiskeri.


Mit spørgsmål til Jer er:  • hvordan det kan lade sig gøre og på hvilken måde opfylder »Hav i balance a/s« betingelserne for erhvervelse af danske fiskerirettigheder ?


Jeg synes ikke, I som hovedforening kan sidde anklager omkring Jeres medlemmer overhørig, når personerne der kommer med anklagerne og dygtigt får flere fremtrædende folketingspolitikere til at træde i karakter, måske ikke selv har helt rent trav – måske ligefrem omgår reglerne og hensigterne i fiskeriloven.


Jeg finder, at I på alle danske fiskeres vegne bør sætte en undersøgelse i gang omkring hele konstruktionen af »Hav i balance A/S« – tænk hvis flere lignende virksomheder, fondsstøttede foreninger mm, fik afgørende stemmer og taletid i forhold til fiskerierhvervet. I min optik, forfærdeligt.


Hele konstruktionen omkring alle de virksomheder og foreninger der er udgået fra Thomas Højrup, vidner om magtmisbrug og nepotisme. Mon politikerne er klar over, at deres støtte til kystfiskeriet, herunder også Thorupstrand fiskerne, er en langt større støtte til Thomas Højrups projekter og ansættelse af egen familie.


Min henvendelse skal ikke ses som en vendetta mod Thomas Højrup, men mod et projekt, som i min øjne kun fremmer sig selv på bekostning af andre.


Måske giver nedenstående et lille overblik over, at hele konstruktionen styres af meget få og meget nært beslægtede personer. Det behøver i og for sig ikke at være et problem, men det mener jeg, det er i dette her tilfælde, fordi dagsordenen er en helt anden end den fiskeriet reguleres efter i dag, og det har betydet og kan komme til at betyde, at særhensyn til en meget lille gruppe bliver uhensigtsmæssig.


Oversigt over foreninger og selskaber udgået fra Thomas Højrup


Godt nytår og mange hilsener
Lili Gjettermann (HM 323)


Kvotekongedebatten har nået et paradoks - del gerne


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik