Besøg vores mobil side
 .

Lystfiskerne er med i ny DTU undersøgelse

Udgivet af FiskerForum den 30-03-2017 · info@fiskerforum.dk

DTU´s feltundersøgelse gennemføres som led i projektet »REKREA«, der støttes af den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

Baggrunden for REKREA-projektet er, at de fiskearter som lyst- og fritidsfiskere fisker efter i Danmark, også er vigtige for erhvervsfiskeriet. Så for at kunne vurdere og sikre sig de rigtige fangsttal, der giver viden om hvorledes fiskebestanden har det, er det yderst vigtigt at vide hvor mange fisk og arter der fanges af både erhvervsfiskere og lyst- og fritidsfiskere.


Undersøgelsen udvidet til også at omfatte laks og ål


DTU Aqua´s undersøgelsesprojekt omfatter også fangster i det rekreative fiskeri efter laks i Østersøen og i kystfiskeriet omkring Fyn samt i fritidsfiskeri efter ål i Storebælt.


Du kan læse mere om undersøgelsen her på på www.rekrea-fisk.dk


DTU Aqua har til hensigt at indsamle og interviewe lystfiskerne i hele 2017 om deres fiskeri efter torsk i Øresund. Så lystfiskere på turbådene i Øresund og ved bådramperne i land, kan man i resten af 2017 møde folk fra DTU Aqua, der nysgerrigt spørger ind til fangster og om fiskeriet generelt, så undersøgelsen kan blive så dækkende som muligt.


Projektleder og biolog Hans Jakob Olesen fra DTU Aqua siger om undersøgelsen, »Vi arbejder hos DTU Aqua blandt andet med at vurdere, hvordan de vigtigste fiskebestande i Danmark har det og udvikler sig – bliver der flere fisk eller færre? Torsken er en populær fiskeart, som både erhvervsfiskere, lystfiskere og fritidsfiskere gerne vil fange. For at kunne vurdere udviklingen af bestanden, så er det vigtigt at vide, hvor mange fisk der bliver fanget. Erhvervsfiskernes fangster kender vi med ret stor sikkerhed, mens vi ved mindre om lystfiskernes fangster, som derfor er det, der er fokus på i denne undersøgelse.«


Fangsterne fra fritidsfiskeriet med garn og ruser er i første omgang udeladt af undersøgelsen, men vil i enkelte tilfælde indgå, for at »screene« for betydningen af disse fiskerier.


Lystfiskeriet antages at fange op mod 500 tons torsk


I følge en vurdering foretaget af DTU Aqua, skønner man at det rekreative fiskeri i Øresund årligt hjemtager op mod 500 tons torsk. Primært fra lystfiskeriet fra turbådene og de private både, men tallet inkluderer også fritidsfiskernes fangster. Til sammenligning lander de kommercielle garnbåde omkring 600 tons torsk fra Øresund.Kilde: DTU Aqua
FiskerForum.dk


Lystfiskerne er med i ny DTU undersøgelse - del gerne


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia