Besøg vores mobil side
 .

Mange flere laks i Skjern Å

Udgivet af FiskerForum den 10-12-2014 · info@fiskerforum.dk

Ny analyse viser, at laksefiskeriet i Skjern Å skaber lokaløkonomisk omsætning på 14,6 mio. kr. om året og en årlig lokal værditilvækst på 6,8 mio. kr.

Skjern Å blev genslynget i starten af 2002, og efterfølgende er der bl.a. fjernet spærringer og etableret gydebanker for at forbedre forholdet for laksene. Det har betydet, at laksebestanden er øget betragteligt til ca. 4.000 gydelaks pr. år fra 1.000 i 2004. Der er sideløbende udviklet et omfattende laksefiskeri, og godt 3.700 lystfiskere har i 2014 kastet snøren i åen i håbet om at få en laks på krogen.Den nye analyse, som er lavet for NaturErhvervstyrelsen og § 7-udvalget af COWI, KORA og DTU Aqua, viser også, at der er en direkte sammenhæng mellem antallet af laks i Skjern Å og den lokaløkonomiske værdi. Det vil sige, at hvis laksebestanden fordobles fra den nuværende opgang på 4.000 laks, til en opgang på 8.000 laks årligt, så forventes den lokaløkonomiske værdi at stige fra de nuværende 6,8 mio. kr. til 12,4 millioner kr. årligt.Stort potentiale


Derudover ligger der i samtlige vestjyske lakseførende vandløb et stort uudnyttet potentiale i at forbedre og øge laksebestandene. Resultaterne vil formentlig kunne overføres til de øvrige vestjyske laksefiskerier (Storå, Varde Å, Kongeå, Ribe Å, Sneum Å), hvoraf flere allerede har en betydelig lokaløkonomisk værdi og effekt.Samlet set peger meget på, at der kan være betragtelige lokal- og samfundsøkonomiske gevinster ved at forbedre leveforholdene for de jyske laksebestande (fjernelse af spærringer, etablering af gydebanker mv.) og samtidig forvalte et bæredygtigt og attraktivt lystfiskeri, hvor chancerne for at fange laks er gode.Læs hele rapporten her. Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern ÅDen samfundsøkonomiske gevinst ved lyst- og fritidsfiskeri er også en væsentlig del af fødevareministerens vision for lyst- og fritidsfiskeri.Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com


Læs også rapporten om den samfundsøkonomiske gevinst ved laksefiskeriet i Skjern Å - del gerne med dine fb venner


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia