Besøg vores mobil side
 .

Miljøorganisationer samles i protest-aktion mod havbrug ved Djursland

Udgivet af FiskerForum den 15-05-2017 · info@fiskerforum.dk

Det er hjemmesiden »Gylle« og »Levende Hav« der under Breaking News og en overskrift, »Stor aktion til havs mandag mod havbrug ved Djursland«, ønsker at sætte fokus på Lovforslag L 111, »Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug).

Flere har i følge organisationernes hjemmeside meldt deres deltagelse, blandt andet Greenpeace, der sender en hurtigbåd til demonstrationen, hvor organisationer som; Levende Hav, Danmarks Sportsfiskerforbund, den lokale miljøforening »BLAK«, samt Havbrugsgruppen Ebeltoft, Endelavegruppen og Danmarks Naturfredningsforening. Ligeledes deltager Norddjurs, Syddjurs og Samsø kommuner også i aktionen.


Det hele starter mandag den 15. maj kl. 8.45 med afgang fra Ebeltoft af kutterne »Anton« og »Hanne Christine«.


En time efter, skriver »Gylle«, slutter borgmestre og pressefolk sig til ved øen Hjelm, hvor Greenpeace i en hurtigbåd sejler deltagere ud til kutterne. En række andre fartøjer ventes også.


I en kommentar, siger Borgmester Jan Pedersen (S) fra Norddjurs Kommune på Gylle.dk´s hjemmeside, at det er den omstridte lov nr. 111 om flere havdambrug, der kalder modstanderne sammen. Loven skal til anden behandling i Folketinget på torsdag den 18. maj og man regner med at tredje behandlingen og lovens endelige vedtagelse, vil ske ugen efter. Dette til trods for flere borgere og eksperter lokalt er imod loven og planerne og etablering af havbrug ud for Djursland.


Baggrund for Lovforslaget er, at akvakulturproduktionen har et stort og væsentligt vækstpotentiale


Den 30. juni 2016 blev den tidligere regering (venstre) Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan for dansk akvakultur.


Lovforslaget følger op på Aftale om Fødevare- og landbrugspakke, hvor en vækstplan for akvakultur udgør et delelement. Aftalen består af 30 initiativer på fem hovedområder inden for fødevare- og landbrugssektoren.


Det fremgår af aftalen, at Danmark har et stort potentiale og en lang tradition for akvakulturproduktion. På verdensplan er akvakultur et betydeligt vækstområde, og Danmark har alle forudsætningerne for at være en del af det marked. Dansk akvakulturs vækst- og strukturudviklings-muligheder er især begrænset af de manglende muligheder for at tillade øget udledning af næringsstoffer. Ved indgåelsen af fødevare- og landbrugspakken var der enighed om dels at skabe grundlag for at anvende et miljømæssigt råderum på 800 tons kvælstof til havbrugsproduktion og dels at give mulig- hed for at øge havbrugsproduktionen ved at anvende kompensationsopdræt til fjernelse af den øgede udledning af kvælstof og fosfor, som havbruget er årsag til. Herudover vil vækst for havbrug fremmes ved, at der udpeges konkrete lokaliteter, hvor havbrug kan etableres under hensyn til andre aktiviteter på havet, miljøet og vandplanområder.


Du kan læse hele lovforslaget L 111 til »Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug« her.Kilde: Gylle.dk
FiskerForum.dk


Miljøorganisationer samles i protest-aktion mod havbrug ved Djursland - del gerne


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia