Besøg vores mobil side
 .

MSC udgiver sin 20 års jubilæums Årsrapport

Udgivet af FiskerForum den 20-10-2017 · info@fiskerforum.dk

Torsdag den 19. oktober 2017 udgav Marine Stewardship Council (MSC) sin 20 års jubilæums Årsrapport, der viser at mere end 400 fiskerier nu er engageret i MSC programmet for bæredygtigt fiskeri.

Du kan læse hele rapporten her (engelsk)


På verdensplan har 42.320 lokaliteter opnået MSCs sporbarhedscertificering og i sidste regnskabsår købte forbrugerne 730.860 tons MSC mærket fisk og skaldyr, et marked der er på sammenlagt 5,6 mia. dollars i værdi. Rapporten giver også et indblik i MSCs fremtidsplaner, der inkluderer et ambitiøst mål om at engagerer 20% af fangsten i havene i 2020 og et nyt initiativ der skal øge forbrugernes kendskab til MSC-mærket den blå fisk og den værdi MSC certificerede bæredygtige fiskerier tilføjer havene.


»Dette høje engagementniveau i MSC programmet driver de reelle og varige forandringer der bliver fisket på i vores verdenshave. Noget der ikke ville have været muligt uden det store engagementet fra vores partnere og generøsiteten fra vores donorer.« forklarer Rupert Howes, CEO i MSC. »MSC er fast besluttet på at forblive den ledende katalysator for forbedringer i fiskeriforvaltning, der fortsat bidrager til det bæredygtige fiskeri og brug af vores have og som målrettet støtter fødevaresikkerhed og levebrød i overensstemmelse med FNs Verdensmål.«


Fiskerier og fremtiden


I alt er 315 fiskerier i 34 lande MSC-certificeret på nuværende tidspunkt og 86 fiskerier er i gang med certificeringsprocessen. I Danmark er op mod 90% af den samlede fangst MSC certificeret efter at fiskeriet af tobis, brisling og sperling blev certificeret i starten af 2017. Disse små arter spiller en vigtig rolle i havets fødekæde. Fiskeriet, der forvaltes af Danmarks Fiskeriforenings Producent Organisation (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producent Organisation (DPPO), har indført robuste og videnskabeligt baserede tiltag for at sikre at fangstraterne ikke truer fiskebestandene eller de øvrige fisk, fugle og pattedyr der er afhængige af de små pelagiske arter. Fangsten bliver landet til produktion af fiskemel- og olie, som bl.a. bruges til foder i opdræt af laks og ørred hvor MSC certificeret foder er et af kravene i ASC certificering af opdrætsfisk.


»Med den nuværende kraftige globale vækst i akvakultur, er det afgørende at dets miljømæssige fodspor er bæredygtigt,« Siger Sofie Smedegaard Mathiesen, Fiskerikonsulent i DFPO. »Ved at have vores store industrifiskeri MSC certificeret kan vi bidrage med vores del, og vi hæver baren, ikke blot for vores kollegaer i andre industrifiskerier, men også producenter af landbaserede ingredienser til akvakulturfoder.«


MSC certificerede fiskerier har indført mere end 1.200 dokumenterede forbedringer. Disse forbedringer har ført til mere stabile fiskebestande, reducering i bifangst af uønskede arter og forbedret forvaltning gennem en bedre videnskabelig forståelse. MSC er forpligtet til fortsat at skubbe på for forbedringer i fiskerier verden over og bidrage til FNs Verdensmål nr. 14, at bevare og sikre en bæredygtig forvaltning af havene og fastholde robustheden og stringensen i MSCs Standard gennem løbende opdateringer af standarden.


»Vores oceaner forbliver under enormt pres og troværdige markedsbaserede programmer som MSC har en vigtig rolle at spille i løsningen. I fremtiden planlægger vi en betydelig stigning i engagementet med fiskerier, der interagerer med arter og økosystemer, der i øjeblikket er underrepræsenteret i vores program, især i det globale syd «, forklarede Howes. »MSCR17;s mål er at have 20% af den globale vilde fangst, indlemmet i MSC-programmet inden 2020 og mindst en tredjedel inden 2030. Vi vil nå dette ved at samarbejde med vores partnere gennem et dybere engagement med nøglefiskeri og ved at skabe efterspørgsel for bæredygtig fisk og skaldyr på markeder, der giver de største incitamenter til at drive forandring på havene.«


Detail og forbrugere


Flere og flere virksomheder signaliserer deres engagement i bæredygtighed ved at købe MSC-certificeret fisk og skaldyr. I Danmark har næsten alle supermarkeder inkorporeret MSC i deres indkøbspolitik og flere har offentliggjort løfter om MSC certificeret fisk og skaldyr. Til dato er der i Danmark 157 sporbarhedscertificerede virksomheder. Som anerkendelse af MSCs 20 års jubilæum har MSC lanceret en stor ny forbrugerinddragelseskampagne: Keep it Wild, der ruller ud i 21 lande fra september 2017 og fortsætter til april 2018. Danmark var det første land som lancerede kampagnen Keep it Wild, vælg den blå fisk d 1 september med metrokampagne og plakater landet over.


»Uafhængig forskning viser os, at forbrugerne prioriterer bæredygtighed. I Danmark svarer 85% af befolkningen at de føler at det er vigtigt at bevare de vilde fiskebestande. Det er fortsat vigtigt at øge offentlighedens bevidsthed og støtte til bæredygtig fisk og skaldyr – da forbrugerne spiller en vigtig rolle som drivkraft for forandring.R20; forklarer Majken Møller, kommunikations– og marketingchef i MSC Danmark. R21;Men gode hensigter er ikke nok. Spændende og nem tilberedning af fisk og skaldyr er også et fokusområde i kampagnen og vi vil løbende opdatere med nye spændende opskriftsvideoer på kampagnesiden« forsætter Majken.


»Ved at fokusere på de mennesker, der er involveret i bæredygtighedsrejsen fra hav til tallerken, har MSC til formål at inspirere fisk og skaldyrsforbrugere til at vælge denR20; blå fisk R21;og sikre sunde oceaner og bæredygtige fiskerier for kommende generationer« siger Sarah Bladen, MSCs globale marketing- og kommunikationsdirektør.


»Denne kampagne er designet til at fremhæve vores partneres tålmodige arbejde og deres store engagement og tilbyde overbevisende materialer til at fremme certificeret, bæredygtig fisk og skaldyr og anerkende den vigtige rolle, som forbrugerne spiller. Dette demonstrerer en udvikling af MSC fra at være stort set B2B-program til at drive forbrugernes efterspørgsel efter bæredygtig fisk og skaldyr."


Marine Stewardship Council (MSC) er en international non-profit organisation. Vores vision er, at verdenshavene myldrer med liv, og fiskebestandene bevares for denne og fremtidige generationer. Vores miljømærke og certificeringsprogram anerkender og belønner bæredygtige fiskeripraksisser og hjælper til at skabe et mere bæredygtigt marked for fisk og skaldyr. MSC miljømærket på et fisk- og skaldyrsprodukt betyder at. Det stammer fra et vildfangende fiskeri der er blevet certificeret af en uafhængig part imod MSCs forskningsbaserede standard for miljømæssigt bæredygtigt fiskeri. Det er fuldt sporbart til en bæredygtig kilde.


Kilde. MSC.dk
FiskeForum.dk


MSC udgiver sin 20 års jubilæums Årsrapport - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik