Besøg vores mobil side
 .

Mystik om tomme muslinge-skaller langs den norske kyst

Udgivet af FiskerForum den 07-09-2016 · info@fiskerforum.dk

I Norge er muslinger meget udbredt, specielt i området nord for Norges tredjelængste fjord, Trondheimsfjorden. Her finder man de største forekomster af »bløddyrene« muslinger.

Men det undre norske fiskere, at selvom muslingerne findes i store mængder, findes der stadigt flere og flere tomme skaller. Hvilket også virker bekymrende. For hvorfor så mange.Det spørgsmål ønsker norske forskere nu at finde svar på og de undersøger nu de mange indmeldinger om forekomster af tomme muslingeskaller. Alene den sidste måned er der indkommet omkring 20 rapporter om tomme skaller og forsvundne muslinger, fra steder hvor der traditionelt er store forekomster af muslinger.Ekspert i muslinger og forsker ved IMR (Det Norske Havforskningsinstitut) Tore Strohmeier, fortæller at der er en stor naturlig variation i forekomsterne af muslinger fra sted til sted, og at der ikke på nuværende er belæg for at tale om en egentlig og generel massedød blandt muslingerne. Det skal sammenholdes med at der stadigvæk opdages nye »kolonier« af muslinger langs de norske kyster.I første omgang, fortæller Tore Strohmeier, går de norske forskere efter fælles træk omkring rapporterne om de forsvundne muslinger, for at komme nærmere problemet og måske forstå både årsagen og sammenhængen mellem de forsvundne muslinger. Et arbejde som den norske forsker håber kan være tilendebragt omkring efteråret i år.Men årsagerne kan være mange  • Det kan skyldes dårlige miljøforhold, der får muslingen til at kappe festetrådene og søge nye lokaliteter

  • det kan skyldes større konkurrence omkring føden i området

  • eller sygdom blandt muslingerne

  • reproduktion

  • isskruninger

  • ferskvandsafstrømning

  • øget temperatur i vandetDet kan også være en kombination af flere ting, der efterlader flere områder forladt af muslinger. Men problemet er ikke kun registreret i Norge. Lande som naturligt har en stor muslingeproduktion, som Frankring og Holland, melder også om lignende forhold.Den norske forsker påpeger også det forhold, at muslinger flytter sig nordover og i 2005 fandt man muslinger så langt nordpå som Svalbard. Her havde der ikke være forekomster af muslinger i 1000 år og det er siden blevet bekræftet af larver af muslingerne, efterfølgende har overlevet i området. Tilsvarende meldinger er kommet fra USA, hvor man har registreret at muslingerne har flyttet sig helt op til 350 kilometer nordover på Vestkysten af USA, hvilket helt klart skyldes temperaturene i havet. Det undersøges nu om temperaturene også har spillet ind i forholdene omkring Norge.Kilde: IMR.no


FiskerForum.dk


Mystik om tomme muslinge-skaller langs den norske kyst - del gerne med dine facebook venner.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia