Besøg vores mobil side
 .

Ny Havneaftale sikre lakse-transporten flyttes ad søvejen

Udgivet af FiskerForum den 15-05-2017 · info@fiskerforum.dk

Med underskrivelsen af en samarbejdsaftale er søtransport mellem Hitra Kysthavn i Midtnorge og Hirtshals Havn i Norddanmark kommet endnu et lille skridt nærmere en virkeliggørelse. Samarbejdsaftalen giver grundlag for en endnu bedre koordinering af initiativerne omkring søtransport mellem Hitra og Hirtshals.

Samarbejdsaftalen er blevet underskrevet mellem Kysthavnalliansen og Hirtshals Havn i april, og dermed samles kræfterne i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Hirtshals Havn i det fortsatte arbejde for at udvikle nye tidssvarende transportløsninger, der kan matche fremtidens transportbehov og samfundskrav.


Samarbejdet har i den første fase fokus på etablering af søtransport mellem Hitra Kysthavn og Hirtshals Havn og på sigt vil også transport på Rørvik Havn blive en del af initiativerne. Behovet for nye innovative tiltag i transporten af laks fra lakseproducenterne på Hitra og Frøya og mod Europa bliver i disse måneder stadig stærkere som konsekvens af dels den fremtidige vækst i lakseproduktionen og lakseeksporten, og dels den stigende opmærksomhed på samfundsforhold som klimabelastning og trafiksikkerhed.


I forbindelse med den nylige underskrivelse af samarbejdsaftalen udtaler borgmester Ole Haugen ved Hitra Kommune. »I den tid vi lever i i dag, må vi betragte alt som et samlet hele, og derfor må vi også se den udvikling, der er skabt på Hitra omkring væksten i produktionen af sjømat som både en stor og uvurderlig samfundsgevinst og et fælles ansvar i forhold til vores samfund og vores miljø. Vi har et behov for at finde nye transportløsninger, der spiller sammen med væksten og effektiviteten i industrien. På Hitra og Frøya har vi skabt rammerne for fremtidens transportløsninger, og nu skal vi bare sammen tage det næste skridt ind i den ny fremtid, der tager hensyn til klimaet og trafiksikkerhed på det overbelastede norske vejnet. Der er masser af potentiale i vækst i lakseproduktionen, men realisering af vækstpotentialerne kræver, at en del af laksetransporterne bliver flyttet over på søvejen.«


Den nye samarbejdsaftale vil styrke basis for effektiv søtransport af laks og vil samtidig åbne for andre godstransporter mellem Hirtshals og Midtnorge. Fokus ligger på den sydgående transport af laks, hvor der er tale om betydelige volumener, og hvor volumenerne vil fremvise en betydelig vækst over de kommende år.


På Hirtshals Havn lægger bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen vægt på lakseindustriens fortsatte valgfrihed. »At få transporten af laks ud på søen kan ske allerede i dag, men det er vigtigt, at havnene og det rederi, der åbner en rute kan skabe forandring uden ændringer. Vi skal sammen med et rederi skabe en løsning, der giver mindst mulig forandring for lakseindustrien, så derfor skal industrien i størst muligt omfang bevare den fleksibilitet og de samarbejdsrelationer med vejtransportsektoren som industrien har i dag. Vi må som havne tænke i innovative løsninger sammen med rederi og lakseindustri, så rederiet får en fornuftig økonomi i sejladsen og så lakseindustrien kan fortsætte med den eksisterende fleksible løsning med mange lastvognsoperatører, samtidig med vi får en del af laksetransporterne over på søvejen. Dette er en af grundene til, at vi har underskrevet samarbejdsaftalen.«


Etablering af en ro/ro-rute mellem Hitra Kysthavn og Hirtshals Havn kan umiddelbart ske, da de nødvendige faciliteter i de to havne allerede eksisterer, og inden for en overskuelig tidshorisont vil en udvidelse af ruten til Rørvik også kunne opstartes. På Rørvik er havnefaciliteter under opførelse.Kilde: Hirtshals Havn
FiskerForum.dk


Ny Havneaftale sikre lakse-transporten flyttes ad søvejen - del gerne


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia