Besøg vores mobil side
 .

Oceana skyder i Øst og regner i vest

Udgivet af FiskerForum den 18-10-2017 · info@fiskerforum.dk

Oceana er en gruppering af ledende fonde fra USA, med blandt andet store anerkendte fonde som The Pew Charitable Trusts, Oak Foundation, Karisia Foundation og Rockefeller Brothers Fund, der alle i 2001 fandt sammen i et Fonds-fællesskab, der som hovedmål vil gøre vores oceaner så rige, levedygtige og velfungerende som overhovedet muligt og som de tidligere har været.

En beundringsværdig vision, men også samtidig en vision, der ikke umiddelbart kan forlis med, at der også samtidig skal kunne udføres et anstændigt og bæredygtigt fiskeri. Fonden til beskyttelse af verdenshavene, Oceana, er skrupelløse og i besiddelse af en »vi ved bedre« mentalitet i organisationen. Og kommer målet til at koste nogle fiskere livet, så er det åbenbart sådan det skal være. Fisk og natur sættes foran Mennesker og forslag om at tilgodese begge på en gang, overvejes end ikke.


I den sidste pressemeddelelse fra deres hånd, »European Commission proposes Baltic cod catch limits four times higher than considered sustainable«, hvor man anklager Europa-Kommissionen for at foreslå kvoter for Østersø torsken {Baltic Cod) fire gange højere end der betragtes for bæredygtigt, hopper trawlet da helt op af tromlen for den fondsejede Oceana.


For det er netop på anbefaling af ICES (International Council for the Explaration of the Sea) at kvoten er foreslået som den er og man fristes derfor til at beskylde det fondsejede Oceana, for ikke at lytte til biologernes egen rådgivning. Ligeledes anklager Oceana Europa-Kommissionen for at sætte status Quo, for torskekvoten i den vestlige Østersø. Europa-Kommissionen har netop i denne kvotetildeling, ikke helt fulgt anbefalingerne fra ICES, men istedet sat kvoten en smule lavere end anbefalet. Så enten kan Oceana ikke indenadlæse eller også har de ikke forstået en brik af det hele.


Det med ikke helt at have forstået sammenhængen og tal-gymnastikken omkring kvotetildelingen, er måske forklaringen når Oceanas direktør Lasse Gustafsson ovenikøbet minder Kommissionen om deres løfter om at bringe det europæiske fiskeri til et bæredygtigt stadie, som aftalt i den fælles fiskeripolitik, hvor overfiskning efter 2020 vil være ulovligt.


Når vi taler kvoter for 2018 er disse anbefalinger fulgt fra ICES til punkt og prikke. Netop disse anbefalinger, ligger hævet over enhver tvivl, på et bæredygtigt niveau og indenfor rammerne af den Europæiske fiskeripolitik.


Når Lasse Gustafsson i samme pressemeddelelse taler om en halvering over de seneste 10 år i torskebestanden i Vestlige Østersø, taler han helt sikkert om fangsterne i dette farvand. De er ganske rigtigt faldet, men bestanden af torsk i Vestlige Østersø har været nogenlunde konstant siden 2008.


Endvidere omtales den ringe bestand-tilvækst, som indtil sidste år har været svagt faldene, men som fra rekrutteringen for 2016 til gengæld ser meget fin ud, hvor man forventer en kæmpestor årgang fra 2016 på vej ind i fiskeriet.


Oceana når til sidst i pressemeddelelsen at nævne en nyligt offentliggjot undersøgelse, bestilt af Oceana selv, der viste at hvis fangsterne holdes på et bæredygtigt niveau, kan fangsterne af den vestlige Østersø-torsk stige med hele 40.000 tons svarende til en stigning på 331 procent, hvilket ifølge den fondsejet Oceana, vil fører til økonomisk vækst i fiskerisektoren. Så langt så godt, der er bare den hage ved det, at tallene er så store, at selv med biologernes beregninger og største lommeregner, vil det kræve en biomasse på optil 200.000 tons, for at kunne fiske de 45.000 tons. Det skal lige indføjes, at det højeste der hidtil er observeret for den vestlige bestand er knapt 40.000 tons, så det ser noget optimistisk ud, at forvente en femdobling. Men et frisk bud er det da alligevel. Om det har hold i virkeligheden, er så en helt anden historie.


Du kan læse Oceana´s artikel her (European Commission proposes Baltic cod catch limits four times higher than considered sustainable)FiskerForum


Oceana skyder i Øst og regner i vest - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik