Besøg vores mobil side
 .

Professionel Fiske-røver yngler igen i Vadehavet

Udgivet af FiskerForum den 16-01-2015 · info@fiskerforum.dk

Det er specialisten over alle fiske-spiserne, der er toptrænet i at frarøve hårdtarbejdende kystfiskere deres fangst fra garn og andre redskaber, Gråsælen, der nu atter, efter et fravær på små 500 år, igen yngler i den danske del af Vadehavet

Observationen er sket på en sandbanke tæt på Rømø, hvor en gråsælunge og dens mor er blevet set omkring nytår, i forbindelse med Fiskeri- og Søfartsmuseets årlige optælling af sæler, som igen er en del af Naturstyrelsens overvågningsprogram af naturen og havmiljøet.På Naturstyrelsens hjemmeside fortæller kontorchef Trine Fugmann, ”med de nye oplysninger kan vi konstatere, at gråsælen atter yngler i Vadehavets økosystem. Det viser, at gråsælen fortsat breder sig i Danmark, og at beskyttelsen af sælerne i Vadehavet virker.Naturstyrelsen har dog nu åbnet mulighed for, at man med gyldig licens som erhvervs- eller bierhvervsfisker kan ansøge om dispensation til at regulere enkelte gråsæler, der gør alvorlig skade på fangst eller garn. De er dog indført visse restriktioner, for at beskytte den sårbare ynglebestand af gråsæler. Der er blandt andet etableret en 30 km’s beskyttelses zone omkring ynglelokaliteterne, hvor man ikke kan regulere i yngleperioden. Ligeledes er Natura 2000-områder, i dag beskyttelsesområde for gråsælen, hvor der heller ikke kan reguleres.Til glæde for mange og til endnu større ærgelse for de fiskere der i området skal leve af deres fiskeri.Gråsælen forsvandt fra Vadehavet i 1500-tallet blandt andet som følge af intensiv jagt. Men i 1967 blev gråsælen totalfredet i Danmark og vores nabolande, og den er siden langsomt begyndt at vende tilbage. De senere år er der flere gange set strejfende gråsæler i den danske del af Vadehavet, men det er første gang, der er fundet en unge. Ved den tyske ø Helgoland i den tyske del af Vadehavet findes en koloni på cirka 600 gråsæler. Det er formentlig fra denne bestand, at gråsælerne har spredt sig til Danmark. I de indre danske farvande yngler et mindre op til 10 gråsæler, ved Rødsand syd for Lolland, ved Anholt og ved Læsø.


Kilde: Naturstyrelsen
FiskerForum.com


Professionel Fiske-røver yngler igen i Vadehavet - Del gerne med dine fb venner.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia