Besøg vores mobil side
 .

Startvilkår for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. januar 2018

Udgivet af FiskerForum den 27-12-2017 · info@fiskerforum.dk

Med virkning fra og med 1. januar 2018 åbnes for kystfisker-rationsfiskeri inden for de til ordningen afsatte mængder.

Jomfruhummerfiskeri i Skagerrak, Kattegat og Østersøen


Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2000 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.


Jomfruhummer fiskeri i Nordsøen EU-zone


Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2000 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.


Mørksejfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat


Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2000 kg Mørksej pr. kalendermåned.


Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen


Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2000 kg Pighvar og slethvar pr. kalendermåned.


Brislingefiskeri i Østersøen


Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 50 tons Brisling pr. kalendermåned.


Sildefiskeri i vestlige Østersø ICES område 22R11;24


Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 3000 kg Sild pr. kalendermåned.


Sildefiskeri i østlige Østersø ICES område 25R11;32


Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 40 tons Sild pr. kalendermåned.


Fælles for alle de anførte kystfisker-rationsfiskerier er, at fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne først må påbegynde fiskeri på kystfisker-rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.


Fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne, til hvilke der er opnået tilladelse til deltagelse i et kystfisker-rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske udenfor det farvand tilladelsen omhandler.


Uanset der for et fartøj tilmeldt kystfiskerordningerne er ansøgt og opnået tilladelse til deltagelse i kystfisker-rationsfiskerier, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde, hvis ikke denne allerede er opfisket.


Fartøjer, der er tilmeldt kystfisker-rationsfiskeri på pighvar og slethvar i Nordsøen, kan ikke på samme tid være tilmeldt FKA-rationsfiskeri på pighvar og slethvar.


Ansøgning om tilladelse til kystfisker-rationsfiskeri skal for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne, der deltager i puljefiskeri, indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet. Samtykket kan gives af puljebestyreren på vegne af de øvrige puljedeltagere eller dennes stedfortræder.


Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2018”Kilde: Fiskeristyrelsen
FiskerForum.dk


Startvilkår for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. januar 2018 - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik