Besøg vores mobil side
 .

Sintef projektet QualiFish skal sparke Norges fiskebranche i gang igen

Udgivet af FiskerForum den 02-05-2014 · info@fiskerforum.dk

SINTEF er startet op med prestige projektet QualiFish, hvor forskere, udstyrs-producenter, fiskere og industri skal samarbejde om at udvikle ny teknologi. Målet er at hæve kvaliteten og lønsomheden i landets hvidfisk-industri.

Projektet skal lægge grunden til en ny æra i forædling og salg af torsk og torskeprodukter. Norsk fiskeindustri er kendt for en høj kvalitet og efterspørges derfor fra hele verden. Trods dette kæmper fiskeindustrien fortsat med vigende indtjening, noget som projektet gerne skulle ændre radikalt ved. De sidste 40 år er antallet af forædlingsvirksomheder af torsk reduceret fra omkring 100 til kun at være ca. 10 fabrikker i dag og stadig flere fisk sendes i dag ud af Norge til videreforarbejdning og forædling. En forretning som ligeså godt kunne blive i Norge.


Udfordringerne for norsk fiskeindustri er mange
Store sæsonudsving i både kvalitet og tilgangen af fisk, der sammen med høje produktionsomkostninger og høje lønninger udfordre den norske egenproduktion i fiskeindustrien.


Ny teknologi
Projektet er beregnet til at løbe over de næste fire år og projektpartnerne i QualiFish skal i den periode udvikle ny teknologi og nye produktionskoncepter for både fersk, frossen og renset fisk. Dette skal øge råstofkvaliteten og reducerer produktionsomkostningerne samt sikre fremtiden for norsk torskeindustri. Det skal igen være lønsomt og økonomisk sikkert at producerer højkvalitets fiskeprodukter i Norge. Forædlingsindustrien skal øge beskæftigelsen langs Norskekysten, hvilket helt er i tråd med den norske regerings visioner om at Norge igen skal op og være verdens førende fiskerination.


QualiFish projektet ledes af SINTEF Fiskeri og havbrug og er finansieret af det norske  Forskningsråd, med en bevilingsramme på 22 millioner kroner over fire år, hvoraf Forskningsrådet bidrager med 18 millioner kroner.


Læs mer om projektet og projektdeltagerne på www.qualifish.no og http://www.sintef.no


Kilde: Sintef
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia