Besøg vores mobil side
 .

Startvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2018

Udgivet af FiskerForum den 21-12-2017 · info@fiskerforum.dk

Fælles for alle de anførte FKA-rationsfiskerier er, at FKA-fartøjer først må påbegynde fiskeri på rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Fiskeristyrelsen. I perioden indtil den 15. januar 2018 må fiskeri dog udøves, selv om der ikke er udstedt tilladelse, hvis fartøjsejeren inden fiskeriet påbegyndes har ansøgt om tilladelse.

FKA-fartøjer, til hvilke der er opnået tilladelse til deltagelse i et FKA-rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske udenfor det farvand tilladelsen omhandler. Tilsvarende er gældende i perioden indtil den 15. januar 2018, dersom der fiskes uden tilladelse, men der er ansøgt om en sådan.


Uanset der for et FKA-fartøj er ansøgt og opnået tilladelse til deltagelse i FKA-rationsfiskeri, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle års-mængde, hvis ikke denne allerede er opfisket.


Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri skal for FKA-fartøjer, der deltager i puljefiskeri, indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet, evt. ved puljebestyreren.


Rødspættefiskeri i Østersøen


Med virkning fra den 1. januar 2018 og indenfor 20 % af den danske disponible mængde rødspætte i Østersøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 15.000 kg.


Rødspættefiskeri i Kattegat


Med virkning fra den 1. januar 2018 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde rødspætte i Kattegat åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.


Rødspættefiskeri i Skagerrak


Med virkning fra den 1. januar 2018 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde rødspætte i Skagerrak åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 3.000 kg.


Kullerfiskeri i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne


Med virkning fra den 1. januar 2018 og indenfor 50 % af den danske disponible mængde kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.


Laksefiskeri i Østersøen


Med virkning fra den 1. januar 2018 og indenfor 51,9 % af den danske disponible mængde laks i Østersøen og Bælterne åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med halve kalendermånedsrationer på 600 stk.


Tungefiskeri i Nordsøen


Med virkning fra den 1. januar 2018 og indenfor 5 % af den danske disponible mængde tunge i Nordsøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med halve kalendermånedsrationer på 400 kg.


Kulmulefiskeri i Nordsøen


Med virkning fra den 1. januar 2018 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde kulmule i Nordsøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.


Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen


Med virkning fra den 1. januar 2018 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde pighvar og herunder slethvar i Nordsøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med halve kalendermånedsrationer på 3.000 kg.


Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 6. november 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2018”Kilde. Fiskeristyrelsen

FiskerForum.dk


Startvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2018 - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik