Besøg vores mobil side
 .

Stort fremmøde til debatten om dansk proteinfisk

Udgivet af FiskerForum den 11-12-2015 · info@fiskerforum.dk

Christiansborgs Fællessal summede her kort før mødestart, af forventningsfulde mødedeltagere, der alle har sat dagen af til en god debat om dansk Fiskeprotein og fiskeolie.

Direktør for Danske Havne, Gitte Lillelund Bech har netop på Twitter skrevet om et stort fremmøde til debatten. En debat der er arrangeret af Danske Havne og Marine Ingredients Denmark, ved direktør Anne Mette Bæk Jespersen.Under overskriften »Politisk vilje til erhvervsfiskeri« og »Fiskeproteiner og Fiskeolie - en dansk styrkeposition for industri og havne«, lægges der op til hvorledes erhverv og politikere kan samarbejde om en vækstplan for industrifiskeriet, fremadrettet.Samfundsøkonomisk effekt


Danmark er verdens 4. største eksportør af fiskemel og næststørste eksportør af fiskeolie. Med en samlet eksportværdi på 3,5 mia. kr. er Danmark ubestridt Europas førende producent. Globalt er både fiskemel og fiskeolie højt efterspurgte produkter, hvilket giver branchen særdeles gode udviklingsmuligheder.Danmark er EU’s største industrifiskenation. Kortlivede arter som tobis, sperling og brisling udgør en betydelig del af dansk fiskeri. Industrifiskeriet bidrager til en væsentlig del af økonomien i de større fiskerihavne, og sektoren er medvirkende til vækst, udvikling og arbejdspladser i en række kystsamfund.»Branchen vil have stor gavn af en samlet national strategi for industrifiskeriet. Med fokus på at styrke råvaregrundlaget, optimere værdikæderne og sikre erhvervet optimale rammevilkår. Yderligere vækst er inden for rækkevidde,« siger Anne Mette Bæk Jespersen, direktør for Marine Ingredients Denmark.Fiskeriets rammevilkår


Fiskeriet er et væsentligt job- og skattegrundlag i flere kommuner. Derfor er forudsigelige rammer et naturligt ønske. Viljen til erhvervsfiskeri er også fokus på langsigtede forretningsplaner.Rammerne for industrifiskeriet er uforudsigelige og præget af store udsving i kvoter, restriktioner i tilladte fangstområder og restriktiv forvaltning. Det betyder blandt andet, at kvoterne ikke bliver udnyttet. Erhvervet og Danmark går derved glip af en betydelig indtjening. Dertil kommer restriktiv EU-regulering knyttet til foder- og fødevareproduktion, som hæmmer branchens udviklingsmuligheder og den bedste udnyttelse af råvarerne.»Udgangspunktet for Danske Havne er, at hvad der er godt for havnenes kunder, er godt for havnene. Gode rammevilkår for fiskere og forarbejdningsindustri har en afsmittende effekt på fiskerihavnene,« siger Gitte Lillelund Bech, direktør for Danske Havne og fortsætter: »Da der er megen følgeindustri i fiskeriet, vil gode rammevilkår for fiskeriet have betydning i flere ledDebatten arrangeres i samarbejde med fiskeriordfører Thomas Danielsen, MF (V).Læs mere om program på http://www.danskehavne.dk og http://www.maring.orgKilde: pressemeddelese fra DH og MID


FiskerForum.com


Stort fremmøde til debatten om dansk proteinfisk - Del gerne med dine facebook venner.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia