Besøg vores mobil side
 .

Stort fremmøde til fyraftensmøde i VestjyskBANK

Udgivet af FiskerForum den 05-12-2014 · info@fiskerforum.dk

Det var VestjyskBANK i Hvide Sande der, i lighed med tidligere, havde inviteret til fyraftensmøde omkring det lokale erhvervsfiskeri.

De mange fremmødte fiskere, foreningsfolk og tillidsfolk, var alle samlet i VestjyskBANKs store mødelokale, hvor bankens lokale fiskerikyndige, Brian Jespersen og Gurli Jensen sammen med afdelingsdirektør Marie Øgendahl bød velkommen og efterfølgende sørgede for at alle var forsynet med kaffe og wienerbrød samt øl og vand, inden de planlagte foredrag og indlæg gik i gang.Redskabsterminalen på Nordhavnen


Havnechef Steen Davidsen fra Hvide Sande Havn orienterede omkring den nye redskabsterminal på Nordhavnen til 16 millioner, der allerede fra næste år, skal erstatte de gamle redskabshuse på Langsand. Havnen har fra Kommunen tilkøbt yderligere 25.000 m2 til formålet og regner med i første omgang at bygge 45 enheder på hver 180 m2, således de samlede kvadratmeter under tag kommer op på 8000 m2. Et anseeligt byggeri, der er finansieret med 50 procents tilskud fra EU fonde og de resterende 8 mio. kroner, kommer Havnen selv med, og som forventeligt vil blive finansieret af de nye lejekontrakter i redskabsterminalen. Priserne til et lejemål vil herefter se således ud:  • En hal på180 m2 koster 1700 kroner pr. måned

  • En hal på 90 m2 koster 1200 kroner pr. månedHavnechefen regner med en god søgning til de nye redskabshaller og vil mht. Langsand husene, sikre alle får en fair behandling og Havnen vil være meget imødekommende og til at tale med, i forbindelse med udflytningen, som Havnechefen udtrykte det.Hvide Sande Havns udviklingsplan


Havnen har nu tre væsentlige ben af stå på nu, transport-, offshore og Fiskerihavn, som på sigt også gør havnen mere attraktiv for kommende kunder. Ligeledes kunne Steen Davidsen fortæller, at med det store gravearbejde der foregår i øjblikket, er det planen at Langelinje og Aarhuskajen, vil få uddybet til godt 7 meter, så vodbinderkajen mere bliver frigivet til sit oprindelige formål. Der vil dog stadigvæk være behov for indimellem at bruge kajen til andre formål i spidsbelastningsperioder.Det var da også en tilfreds havnechef der kunne fortælle om en næsten fordobling af omsætningen men også at havnen, ovenpå den sidste begivenhed, i første omgang lejer en strømbøje, som løbende måler på bølgerne og strømmen på tværs af indsejlingen som broadcastes direkte på Havnens hjemmeside eller som kan rekvireres direkte ved Havneadministrationen.Tilskudsregler under EU`s fiskeriprogram


Fiskerikonsulent Bent Bro fra Thyborøn Havns Fiskeriforening, orienterede om de nye tilskudsregler og han underholdt især med, og til stor morskab for forsamlingen, hvad man ikke kunne få tilskud til. For plejer, i forbindelse med tilskuddene, er ikke længere som det tidligere var. Støtte til energibesparende og brændstofbesparende tiltag er helt taget ud af tilskuddene i dag og støtten til ny startede fiskere, var også taget helt af i det nye tilskudsprogram. Derimod kunne Fiskerikonsulenten fra Thyborøn fortælle at ud af et samlet tilskudsbudget på 1,3 milliarder kroner, var det kun 331 millioner der gik til det primære fiskeri, for hele perioden 2014 – 2017. Som prikken over i`et, går der lige indtil starten af 2015 inden aftalen for tilskuddene er endeligt godkendt i EU. Så det der skulle ligger klart allerede 1. januar 2014, har man først en endelig klarhed over halvanden år efter.De kommende discard-regler


Formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening Jesper Juul Larsen underholdt tilvarende Bent Bro, med det bureaukratiske EU`s discard-regler, der som Jesper Juul Larsen udtrykte det, ”vi ved nu med sikkerhed at discard-reglerne bliver indført den 1. janaur 2015, og mere ved vi sådant set ikke, men vi er i fiskeriet absolut ikke klar, specielt ikke i industrifiskeriet og det pelagiske fiskeri”.Selv om nogle regler er på plads, tvunget af det faktum, at det er indført i grundforordningen, ved man nu, at alt fisk der tages om bord, skal med hjem og afskrives på kvoten. Tænker man på kvotekompensation, ligger der ingen data her, hvorfor dette ikke kommer på tale foreløbigt. Mht. 9 procent reglen, som også står i grundforordningen vil dette betyde at en kvote, tillægges de 9 procent ovenpå bifangskvoten, så dette vil ikke efter formandens mening betyde nogen problemer med bifangsten, som har ligget stabilt igennem de sidst år med 10 procent i gennemsnit.Pensionsordning i VestjyskBANK


Fyraftensmødet blev rundet af investeringsrådgiver Kurt Olesen VestjyskBANK, der førte de forsamlede ind i junglen af pensionsopsparing og investeringer. Det gode nyhed var at ratepensionen i år, stadig kan indbetales med 30 procent, men at dette laves om fra næste år, hvor indskuddet bliver indbetalt på en livrente istedet.Spørgelysten var stor undervejs Kurt Olesen fortalte om de forskellige ordninger og det vidnede samtidig om emnets aktualitet.Fyraftensmødet fik et længere forløb end de to timer der oprindeligt var sat af, men stemningen og interessen blandt de forsamlede gav det indtryk, at tiden var brugt godt og alle var overvejende tilfredse med eftermiddagens indlæg og emner.FiskerForum.com


Stort fremmøde til fyraftensmøde i VestjyskBANK i Hvide Sande, Like og del gerne med dine fb venner


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia