Besøg vores mobil side
 .

Thyborøn Havn med ny omsætningsrekord i 2015.

Udgivet af FiskerForum den 29-02-2016 · info@fiskerforum.dk

Thyborøn Havn kommer ud af 2015 med det hidtidig bedste resultat, hvor regnskabet viser en omsætning på hele 39,2 mio. kroner og et resultat efter afskrivninger på 9,2 mio. kroner.

På havnebestyrelsens møde den 24. februar blev Thyborøn Havns regnskab for 2015 godkendt, og indstilles nu til kommunalbestyrelsens godkendelse.Med en 15 % stigning i omsætning til 39,2 mio. kr. ser Thyborøn Havn tilbage på tredje år i træk med rekordomsætning, hvilket krydres med et resultat på 9,2 mio. kr., der af bestyrelsen betragtes som særdeles tilfredsstillende.Bestyrelsesforman Karl Kristian Bro udtaler i forbindelse med regnskabet: »Thyborøn Havn har arbejdet målerettet for at være en attraktiv fiskeri- og godshavn gennem flere år. Det er særdeles tilfredsstillende at se, at det for 3. år i træk er lykkedes at sætte omsætningsrekord – og at det også er sket med et fint resultat på bundlinjen«.Thyborøn Havn er Danmarks tredjestørste på fisk


2015 bød på stor fremgang i fiskeriet, hvor regnskabet især er påvirket af et godt år på både konsumfiskeri til fiskeauktionen, og industrifiskeriet med leverancer til TripleNine Fish Protein. Værdien af de samlede landinger af fisk steg med 30 % til en værdi på 850 mio. kr., hvilket klart konsoliderer Thyborøn Havn som en af de 3 største fiskerihavne i Danmark.Udover succesen i fiskeriet er det også lykkedes at lave en lille stigning i niveauet for transport af gods via kajerne på Thyborøn Havn. Særligt søral aktiviteterne og importen af biomasse og RDF affald har medvirket til at godsaktiviteterne ligger 0,5 % højere end 2014.Sten, grus og søral tegner sig for 620.000 tons ud af de ca. 807.000 tons gods, der i løbet af 2015 blev fragtet over kajerne. Bestyrelsen er meget tilfreds med, at det er lykkes at øge mængden af søral på trods af, at der i 2015 har været en aktør mindre på havnen.Thyborøn Havn er tredjestørste på godshavn på Vestkysten


Med en samlet godsmængde på 807.000 tons er Thyborøn Havn en af de 3 store godshavne på Vestkysten, og bestyrelsen glæder sig over den øgede interesse for at anvende havnen til mange forskelligartede aktiviteter.Det er Havnebestyrelsens opfattelse, at resultatet er absolut tilfredsstillende, og man glæder sig især over, at Thyborøn Havn investerer i infrastruktur og forbedringer der kan udvikle havnen yderligere.De 3 væsentligste investeringer er:  • Nyt bassin til Thyborøn Flydedok

  • Ny Offshorekaj i Sydhavnen til yderligere godsaktiviteter

  • Udvidelse af Konsumcentret med ny kassevaskerhal og større 0-rums kapacitet til fiskeauktionen.Forventningerne til den fortsatte vækst knytter sig dog stadig til fiskeriet, hvor især konsumfiskeriet ser ud til at udvikle sig meget positivt i den vestjyske havn. Både med hensyn til kvoter, men også med en stor del af fiskeflåden, som har investeret massivt i større kapacitet med forlængelse af skibene.Indenfor Industrifiskeriet afventes Tobiskvoterne, som lige nu desværre ikke tegner til at nå i nærheden af størrelsen fra 2015. Til gengæld er der pæne kvoter for både Brisling og Sperling.De mange maritime servicevirksomheder på havnen har i høj grad også været med til at fastholde et højt aktivitets-niveau på havnen. Kompetencerne blandt disse virksomheder er med til at fastholde og tiltrække nye fartøjer til havnen, som derved vælger også at lande deres fisk i Thyborøn Havn.Flydedokken kommer endeligt på plads nu


Flere af servicevirksomhederne har moderniseret deres produktionsapparater i 2015 med nybyggerier, som også er med til at generere omsætning i arealleje til havnen. For 2016 ser bestyrelsen frem til at den 6.000 tons store flydedok kommer på plads i det nye havnebassin, hvor der forventes stor aktivitet og heraf nye areallejere til Værftsområdet, samt en stigning på skibsafgift for skibe liggende i havnen til reparation.Den kommende Offshorekaj står færdig i efteråret 2016 og forventes derfor ikke at få den helt store indflydelse på omsætningen i 2016. Men der er allerede en del forespørgsler på kajen, og dialog med en ny type af aktører, som forespørger på at benytte Offshorekajen, det være sig indenfor Offshore Vind, Olie/Gas samt transport af nye godstyper.Havnebestyrelsen foreslår årets resultat overført til næste år, idet den fortsatte konsolidering skal anvendes til igangværende og fremtidige investeringer for dermed at sikre Havnens fortsatte udvikling. Thyborøn Havns egenkapital udgør herefter 87,84 mio. kr.Bestyrelsen for Thyborøn Havn forventer at kunne fortsætte den udstukne kurs mod en fortsat styrket position, som både fiskeri-, service-, offshore- og godshavn.Bestyrelsesformand Karl Kristian Bro siger i den forbindelse: »Fiskeriet er både nu og fremover en absolut kerneforretning, som vi skal og vil understøtte med havnens udvikling. Vi har investeret massivt i service- og godsområdet i 2015/2016 med flydedok og offshorekaj. Vi er allerede ved at lægge planerne for de næste udvidelser – og der har vi så absolut fokus på både konsum- og industri-fiskeriet«.Thyborøn Havn er en kommunal selvstyrehavn ejet af Lemvig Kommune. Havnen råder over et samlet areal på 900.000 m2 og der er i alt ca. 5 km. kajer i Thyborøn Havn. Største vanddybde i bassiner og ved kajer er 9 meter.

Samlet godsomsætning over kaj i 2015 blev på 807.000 ton og den samlede mængde fisk over kajen i 2015 blev på 313.000 tons. Hvilket gav en værdi af landet fisk over kajen i 2015 blev på hele 847 mio. kroner.


Kilde: Thyborøn Havn


FiskerForum.dk


Thyborøn Havn med ny omsætningsrekord i 2015. - del gerne med dine venner.


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik