Besøg vores mobil side
 .

Thyborøn Havn vækster på alle forretningsområder

Udgivet af FiskerForum den 11-01-2017 · info@fiskerforum.dk

Der har i 2016 været fremgang indenfor stort set alle forretningsområder på Thyborøn Havn, hvor de senere års strategiske beslutninger samt store investeringer og indsats nu bærer frugt.

Thyborøn Havn sætter omsætningsrekord i 2016 indenfor både fiskeri, gods og skibstrafik.


I starten af 2016 var der usikkerhed omkring årets udvikling pga. en tobiskvote, der var stort set ikke eksisterende for industrifiskeriet.


Heldigvis har specielt de hjemmehørende industrifartøjer været dygtige til at »kompensere« for den manglende tobis ved at lande andre arter som f.eks. brisling og sperling henover året. Det lykkedes, sammen med gode afregningspriser, kun at ende 12 % under landingsværdien i rekordåret 2015 for industrifisk.


Fartøjernes investeringslyst i moderne fangstredskaber fra de andre maritime servicevirksomheder på Thyborøn Havn har især været med til at højne fangsterne også af de andre arter.


Rekordomsætning på auktionen


Fiskeauktionen formåede at holde de samme mængder af konsumfisk som i rekordåret 2015. Meget positivt er det lykkedes bl.a. via den høje kvalitet af de landede fisk og Danske Fiskeauktioners salgs- og logistiksystem at øge priserne, og dermed værdien af fiskene med godt 10%. Starten af 2016 var præget af at en del af de hjemmehørende konsumfartøjer var under ombygning med forlængelser, og nogle med rensemaskiner til rødspætter ombord. Dette betød selvfølgelig at fangstkapaciteten i løbet af året blev øget, og mængderne steg løbende til rekordomsætningen på auktionen.


Den samlede værdi af landede fisk via Thyborøn havn endte derfor med endnu et rekordår på 910 millioner kr. Nu må målet være at runde milliarden, hvilket vi kun kan gøre ved at forblive en attraktiv landingsplads fiskerihavn med de bedste faciliteter, de bedste servicevirksomheder på havnen, samt en stadig større hjemmehørende flåde.


Højdespringeren i 2016


Transitfiskeriet blev den store højdespringer i 2016 med en vækst på hele 105% sammenlignet med 2015. Specielt de Hollandske og Belgiske fartøjer startede tidligere på året og sluttede senere end normalt, hvilket vi på havnen er både glade for og stolte af at en del fartøjer efterhånden vælger Thyborøn, som deres foretrukne transithavn for landing af fiskene til deres hjemland. Dette har også vist sig på areal lejere, hvor flere af de udenlandske fartøjer begynder at opføre haller til opbevaring af grej mv.


På godsområdet endte det på imponerende 1,5 millioner ton gods ind og ud af havnen. Hele 88% over niveauet for 2015, som endda i forvejen var et rigtig godt år. Opsvinget i den generelle økonomi har givet travlhed i byggeriet i Danmark. Dette kan direkte aflæses i indvindingen af råstoffer, som blev fordoblet til 1,3 millioner tons af søral. De fleste andre godsarter som biomasse, skærver, gasolie mv. havde nogenlunde status quo. Til gengæld så vi en stigning i transporten af fiskeafskær til minkfoder industrien igen.


Disse stigende godsaktiviteter kan selvfølgelig også aflæses direkte i stigende skibsanløb, og deraf afledte indtægter for havnen. Derudover kommer selvfølgelig andre havnerelaterede services såsom salg af strøm og vand mv.


Thyborøn Shipyard tog i april måned den nye store flydedok i brug, hvilket også bidrog positivt til antallet af skibsanløb, og ikke mindst er der kommet nye areal lejereareallejere til havnen med sigte på de afledte maritime service opgaver fra flydedokken.


I september måned indviede vi på Thyborøn havn vores nye godskaj / offshorekaj »Limfjordskaj II«, som allerede er taget godt imod af brugerne til diverse godsaktiviteter.


Allerede i Ooktober måned oplevede vi den første situation med 4 fragtskibe til kaj med samtidige laste/losse operationer på Limfjordska I og Limfjordskaj II.


Store forventninger til 2017


Vi forventer også fremgang i 2017 på Thyborøn havn indenfor alle forretningsområderne. Kvoterne ser ud til at blive ok gode for konsumfiskeriet og forhåndsmeldinger på industri ser også nogenlunde positivt ud. Indenfor godsområdet kommer der nye godstyper til. Ikke mindst indenfor Offshore, hvor Nissum Bredning projektet skal anlægges med fundamenter via den nye Sværgodskaj, og møller med udgangspunkt fra Sværgodskajen. Vi har også løbende henvendelser om nye areal lejere og håber på at kunne præsentere nye aktører både indenfor fiskeriet og gods i løbet af 2017.


Fakta om havnen
Thyborøn Havn er en kommunal selvstyrehavn ejet af Lemvig Kommune. Thyborøn Havn råder over et samlet areal på 900.000 m2 Der er i alt ca. 5,5 km. kajer i Thyborøn Havn. Største vanddybde i bassiner og ved kajer er 9 meter. Samlet godsomsætning over kaj i 2016 blev på 1.516.000 ton. Samlet mængde af fisk over kaj i 2016 blev på 246.000 ton. Værdien af landet fisk over kaj i 2016 blev på 910 mio. kr.


Kilde: Thyborøn Havn
FiskerForum.dk


Thyborøn Havn vækster på alle forretningsområder - del gerne med dine venner.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia