Besøg vores mobil side
 .

Torske-kompensationen er på trapperne nu

Udgivet af FiskerForum den 16-05-2017 · info@fiskerforum.dk

Nu åbner penge-puljen, der giver mulighed for at få økonomisk kompensation, hvis du er én af de fiskere, der har tabt indtjening som følge af reduktionen af torskekvoterne i Østersøen.

Opfylder du kriterierne, vil du modtage et afgørelsesbrev.


En ny bekendtgørelse giver Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ret til at udbetale kompensation til de fiskere, som har haft indtægtstab som følge af reduktion af torskekvoterne i Østersøen for 2017. Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. maj.


Kompensation udbetales som såkaldt »de minimis-statsstøtte« til de fiskere, der er særligt berørt af reduktionen af torskekvoterne.


Hvem kan få kompensation


Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at et fartøj skal opfylde følgende betingelser for at være omfattet af ordningen.  • Fartøjet skal have fisket efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2013 til 2015

  • Fartøjet skal have haft minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2014 og 2015

  • Fartøjets andel af fangster af torsk fra Østersøen i referenceperioden skal udgøre minimum 20 pct. af fartøjets samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 pct. være fanget i enten vestlig eller østlig Østersø

  • Landingsværdien af fisk fanget i Østersøen i referenceperioden skal udgøre minimum 30 pct. af fartøjets samlede landingsværdi

  • Kompensationsbeløbet skal være højere end bagatelgrænsen på 5.000 kr.


Kompensationsbeløbet for nyetablerede fiskere, der ikke har fisket i hele referenceperioden, beregnes forholdsmæssigt ud fra de år, hvor de har været aktive inden for referenceperioden.


De berørte fiskere og virksomheder modtager et brev


Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil inden for et par uger udsende et afgørelsesbrev med kompensationsbeløbet til alle de omfattede fiskere. Er du en af dem, der får brev, skal du underskrive afgørelsesbrevet. Med underskriften accepterer du støttebeløbet, og du skriver samtidig under på, at du er aktiv fisker med tabt indtjening som følge af reduktionen af torskekvoten i Østersøen 2017.


Sammen med afgørelsesbrevet udsender vi erklæringer vedrørende antagelighed, svig og andet modtaget de minimis-støtte. Når du returnerer afgørelsesbrevet og de underskrevne erklæringer, udbetaler vi kompensationen.


Kontakt


Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte EU & Erhverv på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail euogerhverv@lfst.dk.Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet / Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
FiskerForum.dk


Torske-kompensationen er på trapperne nu - del gerne


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia