Besøg vores mobil side
 .

Tyskland overvejer lukning af fiskeområder i Nordsøen

Udgivet af FiskerForum den 16-03-2016 · info@fiskerforum.dk

De Natura 2000-områder, der idag befinder sig i tysk farvand, kan nu indstilles til at være lukket land for fiskefartøjer. Det ser ud som om den tyske regering har til hensigt at gennemføre lukninger og restriktioner for Natura 2000 områder, der omfatter ca. 31% af den tyske EØ Zone, med deraf følgende konsekvenser for både tyske og danske fiskere.

»Natura 2000 er en virkelig mærkelig ting,« fortæller Peter Breckling fra de tyske fiskeres forbund, »Deutscher Fischerei Verband.« »Vi har to instanser, der kører parrallelt på samme tid. I den tyske lovgivning, er det Miljø-ministeren der fastsætter reglerne for de tyske Natura 2000-områder, både i Nordsøen og i Østersøen, samt alle rekreative fiskerier, hvorimod det kommercielle fiskeri er undtaget, fordi det hører under EU-Kommissionen, hvor den nationale Miljø-Minister ikke har hjelm»Men der foreligger nu en intern aftale, mellem de forskellige landes landbrugs- og miljøministre, om at aflevere et fælles forslag til Scheveningen gruppen. Hvorefter denne gruppe vil stille et fælles aftale-forslag til EU-Kommissionen, som derefter kan afgøre sagen som en almindelig procedure sag ,« advarer Peter Breckling opmærksomt om.»Betydningen af at lukke disse områder, bør gives videre til Danmarks FiskeriForening P.O., så de i klare vendinger kan gøre den danske minister klart, hvad dette vil indebære, så ministeriet kan nå at protestere og modsætte sig forslaget. Hvis forslagene alligevel bliver gennemført, vil »Deutscher Fischerei Verband« forsøge at føre sagen videre til den Europæiske domstol,« slutter Peter Breckling.Under forslagene, ligger følgende områder:
  • Sylter Aussenriff,


  • Borkum Riffgrund


  • Ôstliche Deutsche Bucht


  • DoggerBank, som allerede er identificeret som Natura 2000 område.    Ansøgningen omfatter et forbud mod garn i de nordlige og sydlige dele af Sylter Aussenriff og det Östliche Deutsche Bucht, samt en udelukkelse fra den vestlige del af Sylter Aussenriff i en del af året. Derudover vil det være et krav med kameraer, som en betingelse for at sejle i området.
Kilde: Deutscher Fisherei VerbandFiskerForum.dk


Tyskland overvejer lukning af fiskeriområder i Nordsøen - del gerne med dine facebook venner.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia