Besøg vores mobil side
 .

Vestjysk Havn går nye veje med en strategidag

Udgivet af FiskerForum den 15-09-2017 · info@fiskerforum.dk

Det er Hvide Sande Havn, der som Danmarks femte største fiskerihavn, de senere år har udviklet sig til også, at omfatte transport og offshore samt turisme.

Derfor afholder Havnen en strategidag fredag den 22. september, på Hotel Fjordgården i Ringkøbing for at diskutere strategien for de kommende år.


Netop udviklingen som en bred havneforretning, med mange forskellige aktiviteter og gøremål, understøtter Havnens vision om at være Midt- og Vestjyllands foretrukne landingssted. Hvor lokale virksomheder medvirker, på tværs af fagene, til at forme Havnen, så den også i årene fremover fremstår som områdets vækstmotor.


Man er nået langt i dette arbejde


Det bekræftes i en analyse udarbejdet af Syddansk Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning, at udviklingen over de sidste 7 år har skabt mere end 200 nye arbejdspladser med direkte relation til den vestjyske Havn i Hvide Sande.


Med afsæt i den hidtidige udviklingsplan, er man nu klar til at indlede arbejdet med at udarbejde en ny strategi for de kommende år, så man kan fortsætte den positive udvikling.


Brugermøde om strategien fremadrettede for Havnen


Hvide Sande Havn har derfor indbudt repræsentanter for havnens brugere til en strategidag, som vil finde sted på Hotel Fjordgården i Ringkøbing fredag den 22. september.


De fire forretningsområder skal drøftes, om hvorledes man blandt andet vil håndtere de øgede aktiviteter der over de næste ca. fire år, vil være med opførelsen af mølleparkerne Horns Rev III og Vesterhav Syd.


Der sættes streg under, at disse aktiviteter ikke må blive på bekostning af hverken fiskeriet eller transportaktiviteterne.


I samme forbindelse vil man drøfte mulighederne for at forbedre besejlingsforholdene og vanddybden i havnen yderligere for dermed at tiltrække flere og større fiskefartøjer, såvel hjemmehørende, som fra fremmede havne.


På transportområdet er der lagt op til en drøftelse af, hvordan man fastholder presset på at få vejstrækningen fra Herning til Hvide Sande opgraderet til en 2+1 vej, ligesom det vil blive drøftet, om der er behov for andre forbedringer af vejnettet.


Brugernes idéer og input på strategidagen vil indgå i det efterfølgende arbejde med at udarbejde en strategi for havnens aktiviteter i de kommende år.Kilde: Hvide Sande Havn
FiskerForum.dk


Vestjysk Havn går nye veje med en strategidag - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik