Besøg vores mobil side
 .

Dispens för grimgarn under 120 mm tas bort

Dispens f√∂r grimgarn under 120 mm tas bort i Skagerrak, Kattegatt och √Ėstersj√∂n.
√Ąndring av Fiskeriverkets f√∂reskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och √Ėstersj√∂n.
Dispens f√∂r grimgarn under 120 mm tas bort i Skagerrak, Kattegatt och √Ėstersj√∂n.
Kustområdena utgör viktiga lek- och uppväxtområden för flera av våra kommersiella arter. För att skydda uppväxande fisk har en rad bestämmelser införts under åren, bland annat en ökning av maskstorlekar i flera nätredskap. Som ett led i detta arbete har Fiskeriverket beslutat att möjligheten att medge dispens från maskstorleksbestämmelsen när det gäller grimgarn tas bort.

I samband med en översyn av regelverket (FIFS 1993:31) år 2003 infördes ett förbud mot fiske med finmaskiga grimgarn. Syftet med den föreslagna bestämmelsen var att minska bifångsterna av undermålig fisk.
Efter att förslaget remitterats gavs dock Länsstyrelsen möjlighet att kunna medge dispens från maskstorleksbestämmelsen. Detta för att de fiskare som nyligen investerat i sådana redskap skulle få en möjlighet att övergå till andra redskap. Fiskeriverket bedömer nu att en sådan utfasning bör vara klar.

I grimgarn (skottnät, trollgarn) får den minsta maskstorleken inte understiga 120 millimeter. Bestämmelsen kommer att träda ikraft 1 januari 2012.

Se mere her
© 2018 ‚ÄĘ Fiskerforum ‚ÄĘ CVR 32663192 ‚ÄĘ www.fiskerforum.com ‚ÄĘ info@fiskerforum.com ‚ÄĘ Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik