Besøg vores mobil side
 .

Dispens för grimgarn under 120 mm tas bort

Dispens för grimgarn under 120 mm tas bort i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
Ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
Dispens för grimgarn under 120 mm tas bort i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
KustomrÄdena utgör viktiga lek- och uppvÀxtomrÄden för flera av vÄra kommersiella arter. För att skydda uppvÀxande fisk har en rad bestÀmmelser införts under Ären, bland annat en ökning av maskstorlekar i flera nÀtredskap. Som ett led i detta arbete har Fiskeriverket beslutat att möjligheten att medge dispens frÄn maskstorleksbestÀmmelsen nÀr det gÀller grimgarn tas bort.

I samband med en översyn av regelverket (FIFS 1993:31) Är 2003 infördes ett förbud mot fiske med finmaskiga grimgarn. Syftet med den föreslagna bestÀmmelsen var att minska bifÄngsterna av undermÄlig fisk.
Efter att förslaget remitterats gavs dock LÀnsstyrelsen möjlighet att kunna medge dispens frÄn maskstorleksbestÀmmelsen. Detta för att de fiskare som nyligen investerat i sÄdana redskap skulle fÄ en möjlighet att övergÄ till andra redskap. Fiskeriverket bedömer nu att en sÄdan utfasning bör vara klar.

I grimgarn (skottnÀt, trollgarn) fÄr den minsta maskstorleken inte understiga 120 millimeter. BestÀmmelsen kommer att trÀda ikraft 1 januari 2012.

Se mere her
© 2019 ‱ Fiskerforum ‱ CVR 32663192 ‱ www.fiskerforum.com ‱ info@fiskerforum.com ‱ Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik