Besøg vores mobil side
 .

Redskaps- och fiskestopp för torskfiske i Nordsjön

Förbud mot fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön frÄn och med den 30 augusti 2010.

Årets svenska kvot av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön Ă€r i det nĂ€rmaste uppfiskad. Fiskeriverket har dĂ€rför beslutat förbjuda svenskt fiske av torsk i omrĂ„det frĂ„n och med mĂ„ndagen den 30 augusti 2010 och till Ă„rets slut. Efter den 31 augusti 2010 Ă€r det ocksĂ„ förbjudet att landa eller omlasta torsk som fĂ„ngats i förbudsomrĂ„det under tillĂ„ten tid. SĂ„dan torsk fĂ„r inte heller försĂ€ljas i första led efter den 1 september.

Förbud mot svenskt fiske med vissa redskap i EU:s fiskevatten i Nordsjön
I rÄdets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari 2010 om faststÀllande för Är 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskebestÄnd och grupper av fiskbestÄnd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten dÀr fÄngstbegrÀnsningar krÀvs, finns bestÀmmelser om vissa redskapsbegrÀnsningar för fiske efter torsk i Nordsjön med bottentrÄlar, snurrevad och liknande slÀpredskap, med undantag av bomtrÄlar. BegrÀnsningarnas syfte Àr att minska utkast av torsk.

Som en följd av ovanstÄende förbud mot svenskt fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön har Fiskeriverket beslutat om redskapsbegrÀnsningar av allt svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Nordsjön med bottentrÄl med en maskstorlek om 35 millimeter eller mer och med snurrevad. Enbart selektiva redskap som inte fÄngar torsk Àr dÀrför endast tillÄtna frÄn och med den 30 augusti och till och med den 31 december 2010 i nÀmnda omrÄde.

AngÄende egenskaperna för den tillÄtna bottentrÄl med maskor pÄ 90mm eller större som Àr tillÄten under stoppet sÀger TAC och kvotförordningen (RÄdets förordning (EG) nr 43/2009) i tillÀgg 4 till bilaga III följande:

1. Den första mittsektionen (fÀst vid undertelnen), de översta och understa vingarna ska vara minst tvÄ maskor lÄnga. För dessa nÀtsektioner ska den utstrÀckta lÀngden av varje enskild maska vara minst 240 cm.

2. Varje maska i den första övre panelen (fÀst vid övertelnen) och i den andra mittsektionen ska vara minst 80 cm. Varje maska i den andra övre panelen och den tredje undre mittsektionen ska vara minst 20 cm.

Se mere her
© 2019 ‱ Fiskerforum ‱ CVR 32663192 ‱ www.fiskerforum.com ‱ info@fiskerforum.com ‱ Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik