Besøg vores mobil side
 .

Forskrift 3. september 1998 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild

Melding fra fiskeridirekt√łren
J-71-2011
Forskrift om endring av forskrift 3. september 1998 om forbud mot √• fiske norsk v√•rgytende sild i den nord√łstlige del av Norges √łkonomiske sone
Erstatter: J-168-2010
Gyldig fra: 08. 04. 2011
Bergen, 11. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har den 8. april 2011 med hjemmel i forskrift 3. september 1998 om forbud mot √• fiske norsk v√•rgytende sild i den nord√łstlige del av Norges √łkonomiske sone ¬ß 2 fastsatt f√łlgende forskrift:

I

I forskrift 3. september 1998 nr. 859 om forbud mot √• fiske norsk v√•rgytende sild i den nord√łstlige del av Norges √łkonomiske sone, gj√łres f√łlgende endringer:

¬ß 2 f√łrste ledd (endret) skal lyde:
Uten hensyn til forbudet i ¬ß 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29¬į 05' √ė drives fiske etter norsk v√•rgytende sild for fart√ły som:

har adgang til √• delta i fisket etter norsk v√•rgytende sild i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til √• delta i kystfart√łygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) og
har en st√łrste lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3.
§ 3 oppheves.

Gjeldende §§ 4 og 5 blir ny §§ 3 og 4.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om forbud mot √• fiske norsk v√•rgytende sild i den nord√łstlige del av Norges √łkonomiske sone

Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. desember 2008 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) ¬ß¬ß 11, 12 og 16 fastsatt f√łlgende forskrift:

§ 1
Det er forbudt for norske og utenlandske fart√ły √• fiske norsk v√•rgytende sild nord√łst for en rett linje fra 72 grader 10,46 minutter nord, 10 grader 18,42 minutter √łst til Darupkjeret 70 grader 40,5 minutter nord, 21 grader 59,1 minutter √łst.

§ 2
Uten hensyn til forbudet i ¬ß 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29¬į 05' √ė drives fiske etter norsk v√•rgytende sild for fart√ły som:

har adgang til √• delta i fisket etter norsk v√•rgytende sild i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til √• delta i kystfart√łygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) og
har en st√łrste lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3.
Fart√ły som er p√• eller over 21,35 meter st√łrste lengde, men under 150 m3 m√• s√łke om dispensasjon hos Fiskeridirektoratet region Finnmark for √• f√• adgang til √• delta i dette fisket.

N√•r det gjelder fisket nevnt i f√łrste ledd kan Fiskeridirektoratet stoppe fisket, innskrenke eller utvide i tidsperioden det kan fiskes, og stenge av hele eller deler av omr√•det for fiske.

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av omr√•det nevnt i f√łrste ledd dersom innblanding av sild under minstem√•l i de enkelte fangster overstiger 20% i antall.

§ 3
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

§ 4
Denne forskrift trer i kraft straks.

KK/EW

Kategoriene
Nord for 62 pelagisk


© 2018 ‚ÄĘ Fiskerforum ‚ÄĘ CVR 32663192 ‚ÄĘ www.fiskerforum.com ‚ÄĘ info@fiskerforum.com ‚ÄĘ Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia