Besøg vores mobil side
 .

Forskrift om lokal regulering av fiske med reketrål i Troms fylke

Melding fra fiskeridirektøren
J-74-2011
Forskrift om lokal regulering av fiske med reketrål i Troms fylke
Erstatter: J-152-1988
Gyldig fra: 13. 04. 2011
Bergen, 13. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har den 14. april 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 32, fastsatt følgende forskrift:

§ 1. Forbud mot bruk av reketrål.
Det er forbudt å fiske med reketrål i følgende områder og tidsrom i nedenfor nevnte kommuner i Troms fylke:

Gratangen:
Gratangen, sjøkart nr. 77, innenfor en grenselinje trukket fra Rantua lykt på fjordens nordside i rettvisende retning til Skarberget på fjordens sørside. Forbudet gjelder hele året.

Lavangen:
Lavangenfjorden, sjøkart nr. 77, innenfor en rett linje fra Lavangsnes, 68° 39,9' N og 17° 28,6' Ø til Svarthammeren, 68° 39,2’ N og 17° 28’ Ø. Forbudet gjelder hele året.

Kvæfjorden:
Kvæfjorden, sjøkart nr. 77, innenfor en linje fra Bergeneset rettvisende øst til østsiden av fjorden. Forbudet gjelder hele året.

Ibestad:
Straumbotn, sjørkart nr. 80, innenfor Straumen. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Torsken
Torskenråsa med Gryllefjord og Torskenfjord, sjøkart nr. 82, innenfor en linje trukket fra Månesodden på fjordens nordside 69° 22,5' N og 16° 52,4' Ø i rettvisende retning 170° til Kjerringneset, fjordens sørside 69° 18,8' N og 16° 54,3' Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Balsfjord:

Stålvikbotn i Malangen, sjøkart nr. 84, innenfor en linje trukket fra Mestervik på fjordens nordside til Lanes på fjordens sørside. Forbudet gjelder hele året.

Balsfjorden, sjøkart nr. 87, innenfor en linje fra Sandneset på sydvestsiden av fjorden 69° 20,6’ og 19° 18’ Ø til Naustnes på nordøstsiden av fjorden 69° 22’ N og 19° 21,5’ Ø. Forbudet gjelder itidsrommet 1. februar – 30. april.

Berg:

Ersfjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en linje trukket fra Bøneset på fjordens nordside 69° 31,9’ N og 17° 18,5’ Ø i rettvisende retning 170° til Tongenest på fjordens sydside 69° 24,4’ N og 17° 20,4’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Mefjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en grenselinje trukket fra Mefjordvær lykt på fjordens sydvestside til Holmen på fjordens nordvestside. Forbudet gjelder hele året.

Mefjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en linje trukket fra Oksneset på fjordens sydvestside 69° 32,6’ Ø og 17° 19,2’ Ø i rettvisende retning 45° til Kjølva på fjordens nordøstside 69° 36,05* N og 17° 29,5’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar –30. april.

Tromsø:

Indre Kaldfjord, sjøkart nr. 86, innenfor en linje trukket fra Vikarneset på fjordens østside 69° 62,35’ N og 18° 41,3 Ø i rettvisende retning 283° til Indre Susanna-jord på fjordens vestside 69° 42,5’ N og18° 39,3’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Ramfjorden, sjøkart nr. 87, innenfor en linje trukket mellom Ramfjordnes 69° 31,7 N og 19° 0,9’ Ø i rettvisende 176° til Haugbergneset fyr. Forbudet gjelder hele året.

Lyngen og Tromsø:
Ullsfjorden, sjøkart nr. 90, innenfor en grenselinje trukket fra Bakkeby 69° 42,5’ N og 19° 48,2’ Ø i rettvisende retning 286° til Kavelbergen 69° 43,1’ N og 19° 41,8’ Ø. Forbudet gjelder hele året.

Lyngen og Storfjord:
Lyngen og Storfjorden, sjøkart nr. 90, innenfor en grenselinje trukket fra Kvalvikneset på fjordens vestside til Klakkeberg på fjordens østside. Forbudet gjelder hele året.

Lyngen og Kåfjord:
Lyngenfjorden, sjøkart nr. 90, sør for en linje fra Spåkenes lykt til St. Vaggastind og vest for en linje fra Spåkenes lykt over Årøyholmen til Årøybukt. Forbudet gjelder hele året.

Lyngen:
Kåfjorden, sjøkart nr. 90, innenfor en linje trukket fra Ystebynes på fjordens østside 69° 36,8’ N og 20° 28,8’ Ø i rettvisende retning 225° til Nordnesodden på fjordens sørvestside 69 ° 35,5’ N og 20° 26,1’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Kåfjord:
Kåfjorden, sjøkart nr. 90, innenfor en linje trukket fra Manndalsklubben 69° 32,9’ N og 20° 34,5’ Ø til Kroken 69° 33,7’ N og 20° 36,2 ’ Ø. Forbudet gjelder hele året.

Lervik:
Øyjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en linje trukket fra Fuglneset til Kjølva. Forbudet gjelder hele året.

Karlsøy:
Skogsfjorden, sjøkart nr. 88, innenfor en linje trukket fra Gammelgårdnes, Skogsfjordens nordøstside 70° 2,6’ N og 19° 3,2’ Ø i rettvisende retning 220° til Jøvikfjordens sydside 70° 2’ N og 19° 1,5’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Dåfjorden, sjøkart nr. 92, innenfor en linje trukket fra Skarpeneset 70° 0,80’ N og 19° 23,4’ Ø irettvisende retning 267° til Bergeneset 70° 0,72’ N og 19° 19,7’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Nordreisa
I Rotsundet, sjøkart nr. 91, mellom en linje fra Rotsund lykt til Havnnes på Uløy og en rett linje fra Ravelseidet til Uløybukt. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februrar – 30. april.

Oksfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket mellom Oksfjordklubben og Klubbneset. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Nordreisafjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Storneset lykt til Torskeneset. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Skjervøy:
Langfjorden, sjøkart nr. 91, innenfor en linje fra Arnøy lykt rettvisende 320° til Nessøyra. Forbudet gjelder hele året.

Kvænangen:
Kvænangen, sjøkart nr. 94, innenfor en rett linje trukket fra Kvænangstraumen fyrlykt over et stående jernstakemerket til Nordstraumen. Forbudet gjelder hele året.

Badderfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Sekkemo, fjordens syd-sydvestside 69°50,4’ N og 21° 58’ Ø i rett linje 17° til Undereidet på fjordens nordøstside 69° 52,3’ N og 21° 59,9’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Indre Kvænangen, sjøkart nr. 94, innenfor en lijnje trukket fra Reinneset, 70° 00,9’ N og 21° 26,5’ Ø til Skagklubben lykt og videre i en rett linje fra Spildra lykt til Klubben på Kvitberget 69° 58,9’ N og 21° 53’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 15. oktober – 31. januar.

Burfjorden og Lille Altafjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket ra Låvan 70° 1,4’ N og 22° Ø rettvisende syd til fastlandet Slettnes på sydsiden av fjorden 69° 59,9’ N og 22° Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Jøkelfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Jøkelfjord fyrlykt på fjordens sørside til ytre Tverrfjordnes på fjordens nordside. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

Olderfjorden, sjøkart nr. 95, innenfor en linje trukket fra Nærsok, Olderfjordens sydøstside 70° 8,75’ N og 21° 23’ Ø i rettvisende retning 318° til Grunnrøra, fjordens nordvestside 70° 9,45’ N og 21°24,9’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april.

§ 2. Nattforbud
Det er forbudt å fiske med reketrål fra kl 1600 til kl 0400 innenfor følgende grenselinjer:

Innenfor en linje fra staken utenfor Kinneset østenfor Risøyrenna til Nordveste pynt av Grytøy. Herfra i en rett linje over Flatøy og Krøttøy til nordpynten av Dova. Herfra langs kystlinjen ytre Senja til Hekkingsundet over dette til Hekking fyr. Fra Hekkingen fyr langs rette linjer til grunnlinjepunktene 25, 24, 23, 22 og 21. Fra dette punkt i rett linje gjennom Fugløykalven fyr til Fugløy, langs østkysten av Fugløy til Håkjerringsneset, herfra i rett linje til Hylla lykt Arnøy og videre i rett linje til Brynilden lykt.

§ 3. Ikrafttreden.
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 3. november 1988 om forbud mot bruk av reketrål i Troms fylke.

TH/EW

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik