Besøg vores mobil side
 .

Nya regler från 7 maj för dig som yrkesfiskar i havet

Från och med lördag 7 maj börjar ett antal artiklar i EU:s nya kontrollförordning gälla. Det innebär flera nya regler för den som yrkesfiskar i havet.

I Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område har ett antal ändringar gjorts fr.o.m. den 7 maj 2011. Skälen till ändringarna är främst att kommissionen har antagit genomförandeförordningen (EU) 404/2011 med tillämpningsföreskrifter till kontrollförordningen (EG) nr 1224/2009 och att ett antal artiklar i kontrollförordningen ska börja tillämpas. Dessutom har redaktionella ändringar gjorts i syfte att det ska bli tydligare vad som är EU-rättsliga respektive nationella bestämmelser. Ambitionen är också att undvika dubbelreglering; det som följer direkt av en EU-förordning ska inte upprepas i våra föreskrifter. De viktigaste ändringarna i sak kommenteras nedan.

Se mere her
© 2019 ‚ÄĘ Fiskerforum ‚ÄĘ CVR 32663192 ‚ÄĘ www.fiskerforum.com ‚ÄĘ info@fiskerforum.com ‚ÄĘ Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik