Besøg vores mobil side
 .

Regulering av fisket etter blåkveite i 2012

Partane i Den blanda norsk-russiske fiskerikommisjonen vart i haust samde om ein totalkvote for blåkveite på 18 000 tonn i 2012, der Noreg får ein kvote på 9165 tonn. Av det norske kvantumet vert 465 tonn sett av til forsking.

Ordninga med at kystfl√•ten sitt direktefiske etter bl√•kveite vert gjennomf√łrt i to periodar om sommaren vert vidaref√łrt i 2012. Dette for √• ta omsyn til varierande fisketilgang langs kysten. F√łrste periode startar 28. mai og andre periode startar 30. juli. Maksimalkvotane vert auka med 25 prosent til 12,5, 15,0 og 17,5 tonn ‚Äď avhengig av lengda p√• fart√łyet. Fisket vil verte stoppa n√•r ein reknar periodekvotane p√• h√łvesvis 3100 tonn og 1300 tonn for √• vere oppfiska. Ein st√łrre del av kvantumet enn tidlegare vert alts√• lagt til f√łrste periode, som ei tilpassing til at det d√• er st√łrst interesse for √• delta i dette fiskeriet.

Konvensjonelle kystfart√ły over 28 meter st√łrste lengd kan ikkje ha meir enn 17,5 tonn bl√•kveite som bifangst. Elles vert reglane om bifangst av bl√•kveite vidaref√łrt, med unntak av at all bifangst av bl√•kveite som vert fiska av kystfart√ły under 28 meter utanom direktefisket ‚Äď ogs√• det som m√•tte vere fiska etter at direktefisket er avslutta ‚Äď skal g√• til fr√•drag i det enkelte fart√łyet sin maksimalkvote.

For havg√•ande konvensjonelle fart√ły og tr√•larar vert kvotane auka fr√• 40 til 50 tonn i 2012. Desse kvotane skal ogs√• dekke eventuell bifangst.


© 2018 ‚ÄĘ Fiskerforum ‚ÄĘ CVR 32663192 ‚ÄĘ www.fiskerforum.com ‚ÄĘ info@fiskerforum.com ‚ÄĘ Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik