Besøg vores mobil side
 .

Melding fra fiskeridirekt√łren

Forskrift om maksimalkvoter i fisket etter √łyep√•l i 2013

Erstatter: J-215-2012
Gyldig fra: 02. 04. 2013
Gyldig til: 31. 12. 2013
Bergen, 02. 04. 2013
Fiskeridirektoratet har 2. april 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar ¬ß¬ß 11, 12 og 16, jf forskrift 17. desember 2012 nr 1272 om regulering av fisket etter √łyep√•l i 2013 ¬ß 2 andre ledd og ¬ß 7 f√łrste ledd, og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til √• drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) ¬ß¬ß 2-8 og 2-12, fastsatt f√łlgende forskrift:

¬ß 1 Maksimalkvoter i fisket etter √łyep√•l
Maksimalkvoter for fart√ły med pelagisk tr√•ltillatelse eller nordsj√łtr√•ltillatelse i fisket etter √łyep√•l i Norges √łkonomiske sone beregnes ved √• bruke faktoren 6,0.

Maksimalkvoter for fart√ły med pelagisk tr√•ltillatelse eller nordsj√łtr√•ltillatelse i fisket etter √łyep√•l i EU-sonen beregnes ved √• bruke faktoren 0,8.

Fart√łyets kvoter beregnes ved √• multiplisere fart√łyets basiskvote med faktorene angitt i f√łrste og andre ledd.

§ 2 Faktisk lastekapasitet
Fart√ły med pelagisk tr√•ltillatelse eller nordsj√łtr√•ltillatelse kan i fisket etter √łyep√•l ta om bord og levere fangst per tur lik fart√łyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover st√łrrelsesbegrensning angitt i konsesjonsforskriften ¬ß¬ß 2-7 og 2-11.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2013.

TM/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
S√łr for 62 pelagisk


© 2019 ‚ÄĘ Fiskerforum ‚ÄĘ CVR 32663192 ‚ÄĘ www.fiskerforum.com ‚ÄĘ info@fiskerforum.com ‚ÄĘ Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik