Besøg vores mobil side
 .

Melding fra fiskeridirekt√łren

Erstatter: J-104-2012
Gyldig fra: 02. 04. 2013
Gyldig til: 31. 12. 2013
Bergen, 02. 04. 2013
Fiskeridirektoratet har 2. april 2013 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 10. desember 2012 nr 1190 om regulering av fisket etter tobis i 2013 ¬ß 2 tredje ledd, ¬ß 3 andre ledd og ¬ß 7 andre ledd, og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til √• drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) ¬ß¬ß 2-8 og 2-12, fastsatt f√łlgende forskrift:

§ 1 Maksimalkvoter i fisket etter tobis
Maksimalkvoter for fart√ły med pelagisk tr√•ltillatelse eller nordsj√łtr√•ltillatelse i fisket etter tobis i Norges √łkonomiske sone beregnes ved √• bruke faktoren 0,7, jf forskrift 10. desember 2012 nr 1190 om regulering av fisket etter tobis i 2013 ¬ß 2.

Maksimalkvoter for fart√ły med pelagisk tr√•ltillatelse eller nordsj√łtr√•ltillatelse i fisket etter tobis i EU-sonen beregnes ved √• bruke faktoren 0,75, jf forskrift 10. desember 2012 nr 1190 om regulering av fisket etter tobis i 2013 ¬ß 3.

Fart√łyets kvoter beregnes ved √• multiplisere fart√łyets basiskvote med faktorene angitt i f√łrste og andre ledd.

§ 2 Faktisk lastekapasitet
Fart√ły med pelagisk tr√•ltillatelse eller nordsj√łtr√•ltillatelse kan i fisket etter tobis ta om bord og levere fangst per tur lik fart√łyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover st√łrrelsesbegrensning angitt i ¬ß¬ß 2-7 og 2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til √• drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2013.

TM/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
S√łr for 62 pelagisk


© 2019 ‚ÄĘ Fiskerforum ‚ÄĘ CVR 32663192 ‚ÄĘ www.fiskerforum.com ‚ÄĘ info@fiskerforum.com ‚ÄĘ Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik